PHBL1 Logika I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 5 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 14:00–15:40 K23
Předpoklady
Žádné zvláštní předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se bude schopen orientovat v základních pojmech moderní výrokové logiky, tj. v základech výrokové logiky, její sémantiky, pojmech tautologie, výrokově logického vyplývání, pojmu formálního jazyka, axiomatizace výrokové logiky, pojmu formálního důkazu, teorému dedukce, normálních forem, gentzenovského sekvenčního kalkulu.
Výstupy z učení
Kromě důležitých poznatků o klasické výrokové logice jako takové je čtenář postupně seznamován jednak s metodami prošetřování sémantických vlastností formulí a metodami formálního dokazování, jednak s aplikacemi tohoto na oblast přirozeného jazyka. Student absolvuje i řadu praktických cvičení, v nichž se kromě formálních postupů naučí zejména pohotově budovat ekvivalenty či negace vět a ověřovat platnost úsudků.
Osnova
 • - povaha logiky
 • - neformální charakteristika vyplývání jakožto ústředního pojmu logiky
 • - pravdivostní funkce
 • - tautologie
 • - formální jazyk
 • - výrokově logické vyplývání
 • - axiomatizace v Hilbertově stylu
 • - pojem formálního důkazu
 • - přirozená dedukce
 • - sémantická tabla
Literatura
  povinná literatura
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická výroková logika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 238 s. ISBN 978-80-210-7790-4. URL info
Výukové metody
Přednášky. Základní část praktických cvičení. E-learning.
Metody hodnocení
Zkouška písemnou formou + ústní dozkoušení.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/~raclavsky/logika/
Teoretické podklady (přednášky) + soubory k procvičování + informace k zápočtu jsou také dostupné v příslušném e-learningovém kurzu v ELFu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pro studenty kombinovaného studijního programu je doporučeno zapsat si současně předmět PHV2451 Logika I: otázky a odpovědi.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.