PHUZZL Základy logiky a kritického myšlení

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. e-learning, komb. studium 18 hodin za semestr. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 20. 9. 12:00–13:40 A11, Pá 15. 11. 12:00–13:40 A11
Předpoklady
Žádné zvláštní předpoklady
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům úvod do výrokové a predikátové logiky a základů kritického myšlení.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu se student bude schopen:
orientovat v základních pojmech moderní výrokové a predikátové logiky;
převádět výroky z přirozeného jazyka do jazyka výrokové a predikátové logiky;
využívat logický čtverec k transformaci výroků a Vennovy diagramy a tabulkovou metodu k ověřování úsudků;
identifikovat základní neformální argumenty a logické klamy.
Osnova
 • 1. Pojem úsudku-argumentu, pojem vyplývání, pojem logiky;
 • 2. Základní sémiotické termíny používané v logice;
 • 3. Jazyk výrokové logiky, sémantika výrokové logiky - tabulková metoda;
 • 4. Pojmy tautologie, kontradikce, splnitelná formule. Nejznámější důležité tautologie výrokové logiky;
 • 7. Problematika převodu vět přirozeného jazyka do symbolismu predikátové logiky;
 • 8. Logický čtverec;
 • 9. Kategorický sylogismus, metoda ověření platnosti sylogismů pomocí Vennových diagramů.
 • 10. Základní neformální argumenty a logické klamy.
Literatura
  doporučená literatura
 • Další doporučená literatura viz informace učitele
 • PEREGRIN, Jaroslav. Logika a logiky : systém klasické výrokové logiky, jeho rozšíření a alternativy. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 205 s. ISBN 8020011870. info
 • ŠTĚPÁN, Jan. Jazyk, logika, filozofie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 147 s. ISBN 8024405725. info
 • ŠTĚPÁN, Jan. Klasická logika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 198 s. ISBN 8024402548. info
 • VEJNAROVÁ, Jiřina. Formální logika : neformálmí výklad základů formální logiky. Edited by Petr Jirků. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2000. 161 s. ISBN 802450054X. info
 • ŠTĚPÁN, Jan. Formální logika. 2. přeprac. vyd. Olomouc: FIN, 1995. 109 s. ISBN 80-7182-004-0. info
 • MATERNA, Pavel. Úvod do logiky [Materna, 1968]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. info
 • BERKA, Karel a Miroslav MLEZIVA. Co je logika. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1962. 231 s. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Zkouška je písemná - cca 8 otázek, min. počet dosažených procent 60. 1 absence povolená.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/fil/logika/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.