SUP006 Kompendium pro učitele

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SUP006/01: každý sudý čtvrtek 16:00–17:40 C11, I. Procházková, Z. Šalamounová
SUP006/02: každý lichý čtvrtek 16:00–17:40 C11, I. Procházková, Z. Šalamounová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 99 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Kompendium pro učitele vnáší do studia učitelství témata, která mohou napomoci v přípravě na budoucí výkon profese učitele, a doplňuje tak poznatky z oblasti pedagogiky a didaktiky. Ve výuce je kladen důraz na formy aktivního a otevřeného učení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
a) uvažovat o výkonu profese učitele v širších souvislostech,
b) uplatňovat ve své praxi poznatky nabyté v rámci Kompendia,
c) diskutovat některé otázky českého školství za použití relevantních argumentů a výsledků výzkumu.
Osnova
  • Osnova pro semestr 2019: 1. Rodiče jako aktéři v životě školy (Mgr. Renata Skýpalová, Ph.D.) 2. Příběh dobré praxe: jak se stát oceněným učitelem (Mgr. Martin Bublák) 3. Administrativní agenda v práci učitele (Mgr. Klára Holíková) 4. Mentoring jako podpora začínajícího učitele (Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.) 5. . Jak být slyšet až v zadních lavicích a neochraptět: Hlasová výchova pro budoucí učitele (doc. jana Frostová, Ph.D.)
Literatura
Výukové metody
Přenáška je vždy spojena se seminární částí, kde se předpokládá aktivní zapojení studentů do výuky.
Metody hodnocení
Písemný test s pěti otevřenými otázkami z témat probíraných při prezenční výuce. Otázky mají za účel prověřit porozumění dané látce, schopnost aplikovat poznatky na podobnou oblast a schopnost kriticky posoudit jednotlivé teorie. Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné získat nejméně 66 bodů z maximálního počtu bodů v testu, tedy 100 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.