TIM_B_033 Artgorithms: Algoritmické umění – teorie

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 N21
Předpoklady
V předmětu se budeme zabývat průnikem umění, matematiky a algoritmů.
Absolvování předmětu předpokládá tvůrčí mysl, výtvarné cítění, počítačovou gramotnost a elementární znalosti matematiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se s principy matematiky a informatiky ve výtvarném umění;
porozumět teoretickým základům algoritmů pro výtvarnou tvorbu;
získat přehled o aplikovaném počítačovém umění;
naučit se praktickým dovednostem z oblasti softwarové estetiky;
realizovat a posuzovat výtvarnou tvorbu s pomocí počítače.
 
Na konci tohoto kurzu studenti získají teoretické i aplikované kompetence v oblasti softwarové estetiky;
budou schopni interpretovat a hodnotit algoritmickou výtvarnou tvorbu;
prohloubí své tvůrčí dovednosti plněním praktických grafických zadání.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- aplikovat teoretické i praktické znalosti v oblasti softwarové estetiky;
- napsat vědecké pojednání v mezioborové oblasti přírodních a humanitních věd;
- interpretovat a hodnotit algoritmickou výtvarnou tvorbu;
- využívat praktických dovedností při realizaci vlastní tvorby podporované počítačem.
Osnova
 • 1. Cesty k počítačovému umění: protínání vědy a umění od historie po současnost.
 • 2. Softwarová estetika: výtvarné formy počítačového umění.
 • 3. Výtvarník u počítače: od osciloskopu k interaktivním médiím.
 • 4. Estetické funkce: od sinu a kosinu k superrovnici.
 • 5. Estetické transformace: repetice, parametrizace a rytmus algoritmů.
 • 6. Estetické proporce: zlatý řez v přírodě, umění a designu.
 • 7. Spirály a graftály: modely forem růstu a větvení v přírodě.
 • 8. Geometrické fraktály: iterované transformace a křivky vyplňující prostor.
 • 9. Algebraické fraktály: od komplexní roviny k vyšším dimenzím.
 • 10. Chaotické fraktály: výtvarný chaos a podivné atraktory.
 • 11. Symetrie a ornament: periodické dláždění a zámkové mozaiky.
 • 12. Neperiodický a speciální ornament: spirální, hyperbolické a aperiodické mozaiky.
 • 13. Matematické uzly: topologie uzlování od Keltů po současnost.
Literatura
 • MANOVICH, Lev. Software Takes Command. Bloomsbury Academic, 2013. ISBN 1-62356-745-9. URL info
 • MCCORMACK, Jon, Oliver BOWN, Alan DORIN a Jonatnan MCCABE. Ten Questions Concerning Generative Computer Art. Leonardo: Journal of Arts, Sciences and Technology. 2012. URL info
 • STINY, George a James GIPS. Algorithmic Aesthetics: Computer Models for Criticism & Design in the Arts. University of California, 1978. ISBN 0-520-03467-8. URL info
 • CAPLAN, Craig S. The Bridges Archive. The Bridges Organization, 2013. URL info
 • FRIEDMAN, Nat a Ergun AKLEMAN. HYPERSEEING. The International Society of the Arts, Mathematics, and Architecture (ISAMA), 2012. URL info
 • RADOVIC, Ljiljana. VisMath. Mathematical Institute SASA, Belgrade, 2014. ISSN 1821-1437. URL info
 • SCHIFFMAN, Daniel. The Nature of Code: Simulating Natural Systems with Processing. Daniel Schiffman, 2012. ISBN 0-9859308-0-2. URL info
 • MONFORT, Nick a Patsy BAUDOIN. 10 PRINT CHR$(205.5+RND(1)); : GOTO 10. The MIT Press, 2012. URL info
Výukové metody
Předmět je tvořen přednáškami a praktickými cvičeními. Přednášky jsou doplněny o e-learningovou podporu v systému Schoology. Od studentů se očekává samostatné studium poskytnutých podkladů, účast na přednáškách a aktivní zapojení se do jejich průběhu.
Cvičení jsou vedena formou individuálně vypracovávaných projektů. Ke každému zadání jsou připraveny volně dostupné tvůrčí aplikace. Výtvarné výstupy budou vystaveny ve studentské galerii: http://artgorithms.tumblr.com/
Metody hodnocení
Výsledná známka odpovídá počtu bodů získaných v průběhu semestru. Studenti absolvují kurz po splnění alespoň poloviny zadaných cvičení (50 bodů). Ke zkouškovému projektu (dalších 50 bodů) mohou navíc odevzdat esej na libovolné téma související se zaměřením kurzu. Další body mohou studenti získat za aktivitu na přednáškách.

Hodnoticí škála: A = 100–90, B=89–80, C=79–70, D=69–60, E=59–50, F<50 bodů.
Informace učitele
http://artgorithms.droppages.com
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.