TIM_M_021 Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 N21
Předpoklady
Schopnost interpretovat výtvarné dílo v aktuálních kontextech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvent kurzu bude schopen zorientovat se v spleti rozmanitých interpretačních přístupů a výkladů uměleckých, zejména výtvarných děl. Na základě práce s konkrétními texty získá metodologickou výbavu pro vlastní erudovanou a kontextovou interpretaci uměleckého díla.
Výstupy z učení
Student bude obeznámen s aktuálními způsoby interpretace výtvarného díla a naučí se ho smysluplně uchopit a interpretovat.
Osnova
 • 1. Historický nástin paradigmat v umělecké reprezentaci a jejich vliv na interpretační strategie.
 • 2. Pluralita interpretačních přístupů k uměleckým dílům.
 • 3. Meze interpretace.
 • 4. Střet kunsthistorie s estetikou v interpretaci sousoší Láokoón.
 • 5. Perspektiva jako symbolická forma.
 • 6. Velázquezova hra s divákem před obrazem Las Meninas.
 • 7. Manetovi malířské anomálie jako předzvěst modernismu.
 • 8. Interpretace Picassovi Guerniky.
 • 9. Magrittova Zrada obrazů.
 • 10. Konceptualismus Velkého skla a Étant Donné Marcela Duchampa.
Literatura
 • Eco, Umberto (ed.): Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava 1995.
 • Belting, Hans: The Invisible Masterpiece. Londýn 2001.
 • Nelson, R. – Shiff, R. (eds.): Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava 2004.
 • Foucault, Michel: Manet and the Object of Painting. Londýn 2009.
 • Collins, Bradford R. (ed.): 12 Views of Manet’s Bar. New Jersey 1996. Eco, Umberto: Opera aperta. Cambridge, Massachusetts 1996.
 • Winckelmann, Johann, J.: Dějiny umění starověku. Praha 1986.
 • Lessing, Gotthold E.: Hamburská dramaturgie. Láokoón. Stati. Praha 1980.
 • Foucault, Michel: Slova a věci. Praha 2007.
 • Eco, Umberto: Meze interpretace. Praha 2004.
 • Stratton-Pruitt, Suzanne L (ed.).: Velázquez’s Las Meninas. Cambridge 2003.
Výukové metody
přednáška, prezentace, seminární diskuse
Metody hodnocení
prezentace, závěrečný esej
Informace učitele
Kurs probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.