UZPHK2104 Současná filozofie

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
10 hodin konzultací. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 18. 10. 12:00–13:40 A11, Pá 13. 12. 12:00–13:40 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen jen pro studenty s imatrikulací do jaro 2019, včetně.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními směry, postavami a argumenty v současné anglo-americké, francouzské a německé filozofii.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním pojmům a vysvětlit základní teorie a popsat klíčové postavy v současné německé, francouzské a anglo-americké filozofii.
Osnova
 • Současná německá filozofie
 • Současná francouzská filozofie
 • Současná anglo-americká filozofie
Literatura
  doporučená literatura
 • SINGER, Peter. Practical ethics. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. xiii, 337. ISBN 9780521707688. info
 • BERGSON, Henri. Myšlení a pohyb. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2003. 279 s. ISBN 8020410082. info
 • DESCOMBES, Vincent. Stejné a jiné : čtyřicetpět let francouzské filosofie (1933-1978). 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1995. 181 s. ISBN 8085241749. info
 • PARFIT, Derek. Reasons and persons. Repr. Oxford: Clarendon Press, 1987. xv, 543. ISBN 9780198249085. info
  neurčeno
 • HORYNA, Břetislav. Filosofie posledních let před koncem filosofie :kapitoly ze současné německé filosofie. Vyd. 1. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 1998. 348 s. ISBN 80-85917-49-1. info
 • MARQUARD, Odo a Peter SLOTERDIJK. Pluralita, skepse, tonalita. Translated by Břetislav Horyna. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 84 s. ISBN 8021019328. info
Výukové metody
přednáška, diskuse
Metody hodnocení
Písemný test, 9 otázek, minimální požadovaná úspěšnost 60 procent. 1 absence povolena.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.