BA_F3_dril Finština 3 - dril

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Elina Elli Johanna Kulmala, MA (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BA_F3_dril/01: Po 12:00–13:40 G12, E. Kulmala
BA_F3_dril/02: Út 10:00–11:40 K33, E. Kulmala
Předpoklady
NOW ( BA_F3 Finština 3 )&& BA_F2 Finština 2
Je nutné zapsat si zároveň kurz BA_F3.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz finštiny zaměřený především na procvičování, který doplňuje a rozšiřuje kurz BA_F3. Procvičuje se v něm zejména konverzace, poslech, slovní zásoba a gramatika.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by měl student být schopen používat v psaném i mluveném projevu správně většinu gramatických konstrukcí. Také je shopen užívat nově osvojenou slovní zásobu.
Osnova
  • procvičování gramatiky
  • četba textů
  • poslech
  • konverzace
  • psané úkoly
Literatura
  • Nuutinen, Olli: Suomea suomeksi 2. SKS, Helsinki 1997.
  • Silfverberg, Leena: Harjoituksia suomen kielen perusopetusta varten. Finn Lectura, Tampere 2001.
  • KENTTÄLÄ, Marjukka. Suomi sujuvaksi. Illustrated by Ilkka Pesonen. Helsinki: Gaudeamus, 2009, 321 s. ISBN 9789524950237. info
  • TUKIA, Kaisa. Suomi2. 1.-3. painos. Helsingissä: Otava, 2007, 215 s. ISBN 9789511216544. info
Výukové metody
cvičení, domácí příprava, povinná účast v hodinách
Metody hodnocení
ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, podzim 2024.