CJJ02 Současný český jazyk - fonetika a fonologie

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Monika Klučková (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJJ02/01: Po 10:00–11:40 D21, M. Ziková
CJJ02/02: Po 12:00–13:40 D21, M. Ziková
Předpoklady
CJJ01 Proseminář ke studiu jazyka || NOW ( CJJ01 Proseminář ke studiu jazyka )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 68/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studenty se základními pojmy fonetiky a fonologie. Student by měl být schopen aplikovat tyto pojmy na češtinu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- používat mezinárodní fonetickou abecedu IPA;
- klasifikovat české vokály a konsonanty podle jejich fonetických vlastností;
- popsat distribuci hlásek a formalizovat ji;
- pracovat s fonologickými rysy;
- porozumět rozdílu mezi hloubkovou a povrchovou fonologickou strukturou;
- popsat základní fonologické procesy v češtině a formalizovat je;
- definovat základní principy sylabifikace a popsat základní typy slabik.
Osnova
 • 1. Fonetika a fonologie - vztah mezi grafickou a zvukovou stránkou: grafém – hláska - fonetický přepis: IPA, česká varianta - klasifikace vokálů a konsonantů v češtině
 • 2. Základní metody fonologické analýzy - distribuce (vázaná vs. volná, komplementární) - minimální páry - hláskové alternace
 • 3. Dekompozice hlásek na fonologické rysy
 • 4. Generativní model - hláskové alternace jako výsledek fonologických procesů - hloubková vs. povrchová fonologická struktura
 • 5. Autosegmentální fonologie - skeleton, asociační linky, interpretace fonologických procesů
 • 6. Prozodická (suprasegmentální) fonologie - slabičná struktura: principy sylabifikace a sonorita, extraslabičné konsonanty, slabičné konsonanty, slabičná typologie: otevřené vs. zavřené slabiky, lehké vs. těžké slabiky - metrická stopa: prominence, trochejská stopa vs. jambická stopa - fonologické slovo (přízvukový takt): přízvuk, vztah k morfologickému slovu, proklitika, enklitika - fonologická fráze (promluvový úsek, kólon): polokadence, intonace, pauza
 • 7. Vztah fonologie a morfologie
Literatura
  povinná literatura
 • Oostendorp, Marc: Phonology.
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 1092 stran. ISBN 9788074224812. info
  doporučená literatura
 • KRČMOVÁ, Marie. Fonetika a fonologie. 2. doplněné. Brno: Masarykova univerzita Eplortál, 2008. 215 s. none. ISSN 1802-128X. URL info
Výukové metody
Seminář, diskuze v hodině, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Předpoklady k úspěšnému ukončení kurzu: 1) pravidelná a zároveň aktivní účast v hodinách (max. 2 řádně neomluvené absence), 2) domácí úkoly, 3) 2 průběžné písemné testy, 4) závěrečný písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.