CJJ12 Fonologie – přednáška

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 13:00–13:50 D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 67/120, pouze zareg.: 0/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je úvodem do teoretické fonologie. Ukazuje, jak jsou vybrané jevy fonologie češtiny (jako např. ztráta znělosti na konci slova nebo asimilace znělosti) analyzovány ve strukturalismu a rané generativní fonologii.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- vysvětlit základní rozdíly v přístupu ke zvukové stránce jazyka ve strukturalismu a v generativismu;
- používat teoretické nástroje při popisu konkrétního jazykového materiálu;
- používat formalizace pro reprezentaci fonologických informací.
Osnova
 • 1. Strukturalismus: foném - alofon, distribuce.
 • 2. Model SPE 1: dekompozice fonému, fonologická transformační pravidla.
 • 3. Model SPE 2: řazení pravidel, podspecifikace.
 • 4. Vztah mezi fonologií a morfologií: alternace.
 • 5. Suprasegmentální fonologie: slabika, stopa, fonologické slovo.
Literatura
  povinná literatura
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 1092 stran. ISBN 9788074224812. info
  neurčeno
 • Carr, Philip. 1993. Phonology. London: The Macmillan Press.
 • ZIKOVÁ, Markéta. Alternace vokálů s nulou. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 90-92. ISBN 978-80-7422-480-5. info
 • ZIKOVÁ, Markéta. Otevřenost slabiky. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1278. ISBN 978-80-7422-480-5. info
 • ZIKOVÁ, Markéta. Princip maximální iniciály. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1410. ISBN 978-80-7422-480-5. info
 • ZIKOVÁ, Markéta. Prozodická hierarchie. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1440-1441. ISBN 978-80-7422-480-5. info
 • ZIKOVÁ, Markéta. Slabičný konsonant. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1631-1634. ISBN 978-80-7422-480-5. info
 • ZIKOVÁ, Markéta. Slabika. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1634-1637. ISBN 978-80-7422-480-5. info
 • ZIKOVÁ, Markéta. Sonorita. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1728-1729. ISBN 978-80-7422-480-5. info
 • ZIKOVÁ, Markéta. Stoupání vokálů. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1760-1761. ISBN 978-80-7422-480-5. info
 • ZIKOVÁ, Markéta. Váha slabiky. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1936-1937. ISBN 978-80-7422-480-5. info
Výukové metody
Přednáška. Výuka bude probíhat dle rozvrhu on-line (https://medial.phil.muni.cz/).
Metody hodnocení
Předpoklady k úspěšnému ukončení kurzu: zvládnutí závěrečného písemného testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.