ETBA109 Systematika lidové kultury

Filozofická fakulta
podzim 2020

Předmět se v období podzim 2020 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posláním předmětu je seznámit studenty etnologie se strukturou tradiční lidové kultury českého etnika v návaznosti na středoevropský kulturní areál.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování kurzu schopni orientace v různých historických pokusech s utříděním jevů tradiční lidové kultury. Budou schopni identifikovat jednotlivé kulturní formy materiální, sociální a duchovní kultury, tedy systematiku opírají se o dílo polského etnografa K. Moszyńského a jeho následovníků. V posledních letech systematika tradiční kultury s návaznosti na projekty UNESCO pracuje s termíny materiální a nemateriální kulturní dědictví, které vytváří novou strukturu, kterou bude kurz ukončen.
Osnova
 • 1. Vysvětlení základních pojmů (systematika, typologie, badatelé z řad etnografů, folkloristů a bibliografů).
 • 2. Materiální kultura a její tradiční formy (zaměstnání a zdroje obživy, tradiční strava, lidový oděv, sídlo a dům, transport, obchod).
 • 3. Sociální kultura spojená s životem rodiny a lidové pospolitosti (přechodové rituály, výroční a hospodářské obyčeje, obřady a zvyky, lidové slavnosti církevní a profánní).
 • 4. Duchovní kultura s její projevy (lidová a oficiální víra, magické představy, lidové vědění, léčitelství, umělecké formy spojené s obřady, náboženstvím a hospodářským rokem).
 • 5. Modernizace života ve 20. století a její kulturní a společenské důsledky (zánik jevů tradiční kultury, folklorismus, nové formy společenského života).
 • 6. Materiální a nemateriální kulturní dědictví jako globalizovaná a inovovaná forma prezentace jevů tradiční lidové kultury.
Literatura
  doporučená literatura
 • DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 223 s. ISBN 978-80-210-8085-0. info
 • DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 223 s. ISBN 978-80-210-8085-0. info
 • Metodika identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v České republice v kontextu koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu na léta 2011-2015. Edited by Jan Blahůšek - Markéta Vašulková. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2011. 219 s. ISBN 9788087261699. info
 • BROUČEK, Stanislav a Richard JEŘÁBEK. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část. Praha: Mladá fronta, 2007. 284 s. ISBN 978-80-204-1711-4. info
 • Československá vlastivěda III. Lidová kultura. Praha, 1986. s. 55-103. info
 • MOSZYŃSKI, Kazimierz. Kultura ludowa Słowian. Wyd. 2. Warszawa: Książka i Wiedza, 1968. info
 • MOSZYŃSKI, Kazimierz. Kultura ludowa Słowian. Wyd. 2. Warszawa: Książka i Wiedza, 1967. info
 • MOSZYŃSKI, Kazimierz. Kultura ludowa Słowian. Wyd. 2. Warszawa: Książka i Wiedza, 1967. info
Výukové metody
Přednáška, čtení, semestrální práce.
Metody hodnocení
Písemná zkouška, semestrální práce.
Informace učitele
Botiková, Marta – Miroslav Válka et al.: Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects. Brno: Masaryk University, 2017.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.