FAVMKa040 Diplomový seminář II

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Pavlík (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Patrycja Astrid Twardowska
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Předpoklady
FAVMKa030 Dipl. sem. I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurs je určen k absolvování ve 4. semestru studia.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Závěrečný kurs z cyklu čtyř seminářů věnovaných přípravě magisterské práce. Výstupem je její konečná verze.
Výstupy z učení
V průběhu kursu odevzdá student definitivní verzi magisterské diplomové práce.
Osnova
  • Závěrečná korektura textu magisterské diplomové práce. Doplnění příloh.
Literatura
  • Literatura dle zadání.
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Známka zhodnotí kvalitu výsledného textu magisterské diplomové práce.
Informace učitele
http://fav.phil.muni.cz/studium/magisterske-navazujici-studium/realizace-magisterske-zaverecne-prace
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.