IM115 JOINME

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Adam Franc (přednášející)
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alina Matějová (přednášející)
Mgr. Radek Návrat (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 14:00–17:40 N21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen pro studenty, kteří si chtějí teoreticky i prakticky osvojit všechny náležitosti tvorby odborného periodika (práce redaktorů, recenzentů, autorů, jazykových korektorů atd.) a naučit se hlavním zásadám psaní odborného textu a jeho kritickému hodnocení. Hlavní náplní přednášek je příprava nového čísla oborového žurnálu JOINME. Posluchači píší odborné texty, umělecké kritiky, recenze výstav a další publicistické útvary, zajišťují propagaci časopisu, podílí se na tvorbě jeho grafické podoby a vykonávají další činnosti spojené s tvorbou odborného periodika, dle individuálních schopností.

Cíle
- Teoretické uvedení studentů do problematiky týkající se odborných periodik.
- Seznámení studentů se všemi fázemi publikačního procesu.
- Rozvinutí kompetencí studentů v oblasti publicistické činnosti.
- Příprava studentů na kvalifikovanou práci v redakci odborného časopisu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v oborových časopisech a v databázích odborných časopisů.
- vyjmenovat základní hodnotící kritéria odborných periodik.
- využívat rozmanité strategie a taktiky vědeckého publikování.
- popsat různé typy umělecké kritiky a její základní náležitosti.
- napsat analýzu uměleckého díla, knižní recenzi, recenzi výstavy apod.
- popsat formální pravidla a etické zásady psaní odborných textů.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina – obsah a průběh kurzu, způsob ukončení, doporučená literatura
 • 2. Diskuze o tématu připravovaného čísla časopisu a výběr témat článků.
 • 3. Odborné časopisy: náležitosti a cíle odborného časopisu, příklady zahraničních i domácích odborných periodik, kritéria hodnocení odborného časopisu, databáze odborných periodik
 • 4. Co je to umělecká kritika? Žánry umělecké kritiky.
 • 5. Kritika kritiky
 • 6. Současná umělecká kritika
 • 7. Jak napsat uměleckou kritiku
 • 8. Jak napsat recenzi výstavy
 • 9. Reflexe vytvořených textů
 • 10. Jak psát o digitálním umění
 • 11. Reflexe vytvořených textů
 • 12. Hodnocení kurzu, zpětná vazba.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • Odborná periodika: Convergence - http://con.sagepub.com/
 • Computational Culture - http://computationalculture.net/
 • New media and society - http://nms.sagepub.com/
 • APRJA - http://www.aprja.net/
 • Amodern - http://amodern.net/
 • Ctheory - http://www.ctheory.net/
 • Digital creativity - http://www.tandfonline.com/toc/ndcr20/current
 • Databáze odborné literatury: SCOPUS - http://www.scopus.com/
 • ERIH - https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
 • Web of Science - webofscience.com
Výukové metody
Semináře, přednášky, diskuze, praktické úkoly.
Metody hodnocení
Hodnocení úkolu, který se vztahuje k tvorbě časopisu. Hodnocení zadaných domácích úkolů.
Informace učitele
Pokud máte možnost, noste si do hodin notebook.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/IM115