IM138 TIM_Mistrovské lekce

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Soňa Borodáčová (přednášející)
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Koláček (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 19:00–20:40 013 Husa na provázku
Předpoklady
žádné prerekvizity
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 31/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit posluchačům různé oblasti teoretické, umělecké a kreativní praxe, v nichž mohou uplatnit znalosti již získané studiem oboru teorie interaktivních médií. Důraz je kladen na propojení akademické sféry s odborníky z praxe. Na konci kurzu budou studenti zorientovaní ve vybraných oblastech umělecké praxe, kritické teorie a kreativní praxe vztahujících se k oboru studia.
Výstupy z učení
- zorientovat se v současné lokální umělecké a kulturní scéně mediálního umění - analyzovat interpretovaná umělecká díla - aplikovat teoretické dovednosti na praktické ukázky z oboru - popsat a porovnat jevy v současném českém a zahraničním mediálním umění - využít získané praktické dovednosti při aplikaci na teorie interaktivních médií
Osnova
  • Předmět je koncipován jako série přednášek odborníků z oblasti nových médií. Vzhledem k náročnosti přednášek je předmět doporučen studentům od 3. semestru studia. V semestru PODZIM 2020 je náplň kurzu rozdělena do tematických okruhů vztahujících se k současné umělecké praxi a teorii umění: - OKRUH 01: Teorie a kritika - Přednášky filozofů a kritiků umění.
  • - OKRUH 02: Aktuální kurátorské koncepce a komunitní projekty (výtvarné umění, urbanismus, zvuk, film, hudba) - OKRUH 03: Prezentace tvorby umělců
Literatura
    doporučená literatura
  • JENKINS, Henry. Convergence culture : where old and new media collide. 1st published in paperback. London: New York University Press, 2008. xi, 353. ISBN 9780814742952. info
  • MediaArtHistories. Edited by Oliver Grau. Cambridge, MA: MIT Press, 2007. xii, 475 p. ISBN 9780262072793. info
  • BARKER, Chris. Cultural studies : theory and practice. Edited by Paul E. Willis. 2nd ed. London: SAGE Publications, 2003. xxii, 485. ISBN 0761941568. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
- nepovinná docházka
- esej / zpracování tématu relevantního k odpřednášeným prezentacím
- dle domluvy i strukturovaný rozhovor s odborníkem na vybrané téma
Informace učitele
Předmět probíhá v Centru experimentálního divadla. Zelný trh 9, Brno https://jasuteren.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.