JPN211 Japonský jazyk III - výklad systému

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 K33
Předpoklady
JPN121 Japonský jazyk II - výklad && JPN123 Japonské písmo II
Předpokladem pro zápis do kurzu je úspěšné zvládnutí kurzu JPN121 Japonský jazyk II. a JPN123 Japonské písmo II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo japanistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V návaznosti na předchozí kurzy si student prohlubuje a obohacuje znalosti základních gramatických struktur, lexika a frazeologie moderní mluvené japonštiny; je schopen aktivně užívat probranou gramatiku s ohledem na sociopragmatické faktory japonské komunikace.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu je student schopen:
- tvořit složitější větné konstrukce
- vyjadřovat se s využitím pokročilejších morfologických prostředků
- vyjádřit se k situacím, jež obsahují prvek benefice v interpersonálních vztazích
- popsat specifikum japonštiny ve vztahu k počítání entit
- vést interakci v japonštině ve specifických situacích
- číst a interpretovat středně obtížné texty v japonštině
- prezentovat zpracované téma z oblasti japonského jazyka
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
 • 2. Lekce 11: Konstrukce potenciálu
 • 3. Lekce 11: Konstrukce predikačního výčtu aj.
 • 4. Lekce 12: Evidencialita
 • 5. Lekce 12: Konstrukce s pomocnými slovesy
 • 6. Lekce 13: Konstrukce pro vyjádření návrhu
 • 7. Lekce 13: Konstrukce s vytýkacími výrazy a klasifikátory
 • 8. Lekce 14: Deiktická slovesa
 • 9. Lekce 14: Konstrukce nepřímého pasiva
 • 10. Lekce 15: Časové usouvztažnění klauzí
 • 11. Lekce 15: Kondicionály
 • 12. Závěrečná zkouška
Literatura
  doporučená literatura
 • WATANABE, Minoru. O podstatě japonského jazyka. Translated by Zdeňka Švarcová. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2000. 228 stran. ISBN 9788024600581. info
  neurčeno
 • BANNO, Eri. Genki : an integrated course in elementary Japanese. 1st ed. Tokyo: Japan Times, 1999. 344 s. ISBN 4789009637. info
 • A Course in Modern Japanese. Staff of the Japanese Section, Center for Linguistic & Cultural Research, University of Nagoya. Nagoya, The University of Nagoya Press, 1983. 305 s.
 • Bunka shokyū nihongo I, II. Bunka institute of Language. Tokyo, Bonjinsha, 1994
Výukové metody
Přednáška dle výukových materiálů, přičemž je důraz kladen na základní syntaktické struktury a sociopragmatická specifika japonštiny. Student je současně seznamován se základní lingvistickou terminologií japonštiny. Doplňkový výklad na základě výsledků dílčích testů je podáván na následující hodině.
Metody hodnocení
Kurs je ukončen písemnou zkouškou, která má za cíl ověřit především míru osvojení probraných gramatických konstrukcí. Požadavkem pro úspěšné ukončení kurzu je aktivní prezence na hodinách ve výši minimálně 70 %. Aktivní prezence je ověřována formou průběžných testů, jejichž obsahem je učivo 1. ročníku.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Do záverečného hodnocení budu započítavány i průběžné testy.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/JPN211