NJDSJ412 Zahraniční stáž

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
Minimální trvání stáže je 1 měsíc. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Zahraniční stáž během doktorského studia je jedním z klíčových předpokladů pro profilace studenta.
Výstupy z učení
Student bude schopen obhájit výsledky svého výzkumu i před zahraničními odborníky.
Osnova
  • Dle možností zahraničních univerzit. Upřednostněny jsou univerzity v Regensburgu a Würzburgu, s nimiž probíhá na doktorandské úrovni úzká spolupráce.
Literatura
  • Individuálně stanovená literatura ke studijním a výzkumným tématům v rámci zahraničního pobytu.
  • Individuálně stanovená literatura k tématu příspěvku.
Výukové metody
Dle možností zahraničních univerzit.
Metody hodnocení
V kompetenci školitele, po domluvě s mentorem ze zahraniční univerzity.
Informace učitele
Předmět lze opakovaně zapisovat i poté, co již byl úspěšně absolvován.
Další komentáře
Minimální trvání stáže je 1 měsíc.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.