NJI_3261B Tutoriál: Německá jazykověda

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Bc. William Richter (cvičící)
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Hotařová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. et Mgr. Kamila Puchnarová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 L35
Předpoklady
Předmět je určen především pro bakalářské studenty.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubění a praktické využití jazykovědné terminologie a procvičování gramatických cvičení na pokročilé úrovni.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - porozumět základním lingvistických disciplínám, - ovládat jazykovědnou terminologie, kterou pak využije v jiných předmětech, zejména v těch povinných, - procvičí obtížnější gramatická cvičení.
Osnova
  • Student vypracovává cvičení v handoutu a aktivně spolupracuje v hodinách.
Literatura
    doporučená literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
    neurčeno
  • GRAEFEN, Gabriele a Melanie MOLL. Wissenschaftssprache Deutsch: lesen - verstehen - schreiben : ein Lehr- und Arbeitsbuch. Edited by Angelika Steets. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. 181 s. ISBN 9783631609484. info
Výukové metody
Handouty, diskuse, prezentace
Metody hodnocení
Závěrečný test z probrané látky, min. 70% úspěšnost
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.