PGBK105 Social Education

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
12/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (lecturer), Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Fri 16. 10. 10:00–11:40 D41, 13:00–14:40 D41, Fri 8. 1. 13:00–14:40 D41, 15:00–16:40 D41
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 21/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to present the current state of Social Pedagogy as one of pedagogical disciplines and to offer basic orientation in various topics Social Pedagogy deals with. First, students are introduced in the establishment of Social Pedagogy in a historical survey and its focus and research objective. Then, students are introduced in the issues of social enviroment and education, social behaviour. Discussions about selected topics connected with possibilities of the influence of social environment are crucial to the course.
Learning outcomes
to summarize different approaches to the content of social pedagogy to analyze the relationship of education and the environment to define and describe the process of socialization to describe features of functional and dysfunctional education
Syllabus
 • Course outline: 1. Social Pedagogy (definition, objectives, aims, importance of Social Pedagogy, its relation to other disciplines, and Social Pedagogy in practice). 2. Social pedagogy and its conception in different countries. 3. The process of socialization. 4. Social behaviour and its deviations. Theory of social norms and deviations. 5. Social prevention and education. 6. Social environment and its influence on education.
Literature
  required literature
 • KNOTOVÁ, Dana, Bohumíra LAZAROVÁ, Kateřina PEVNÁ and Kateřina LOJDOVÁ. Úvod do sociální pedagogiky (Introduction to Social Pedagogy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 115 pp. ISBN 978-80-210-7077-6. Digitální knihovna FF MU info
 • PROCHÁZKA, Miroslav. Sociální pedagogika. Vydání 1. Praha: Grada, 2012. 203 stran. ISBN 9788024734705. info
 • FISCHER, Slavomil and Jiří ŠKODA. Sociální patologie : analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 218 s. ISBN 9788024727813. info
 • KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 215 s. ISBN 9788073673833. info
 • KRAUS, Blahoslav and Jolana HRONCOVÁ. Sociální patologie. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 325 s. ISBN 9788070418963. info
 • KRAUS, Blahoslav and Věra POLÁČKOVÁ. Člověk - prostředí - výchova : k otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2001. 199 s. ISBN 8073150042. info
  recommended literature
 • Hatton, K. (2013). Social Pedagogy in the UK: Theory and Practice. Lyme Regis: Russell House.
 • PŘADKA, Milan, Dana KNOTOVÁ and Jarmila FALTÝSKOVÁ. Prostředí a výchova. In Kapitoly ze sociální pedagogiky. Brno: PdF MU, 1999. p. 17-33, 16 pp. ISBN 80-210-1946-8. info
 • KUČEROVÁ, Stanislava. Člověk, hodnoty, výchova :kapitoly z filosofie výchovy. Vyd. 1. Brno: Vlastním nákladem, 1996. 231 s. ISBN 80-85668-34-3. info
 • WROCZYŃSKI, Ryszard. Sociálna pedagogika. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1968. 309 s. info
  not specified
 • Kornbeck, J. & Rosendal Jensen, N. (2009). The Diversity of Social Pedagogy in Europe. Bremen: Europäischer Hochschulverlag.
 • Multikulturní poradenství : teoretické základy a osvědčené postupy v Evropě. Edited by Mika Launikari - Sauli Puukari. Praha: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2009. 291 s. ISBN 9788087335079. info
 • MATOUŠEK, Oldřich and Andrea KROFTOVÁ. Mládež a delikvence : [možné příčiny, současná sktruktura, programy prevence kriminality mládeže]. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Portál, 2003. 340 s. ISBN 80-7178-771-X. info
 • KLAPILOVÁ, Světla. Kapitoly ze sociální pedagogiky. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1996. 63 s. ISBN 8070676698. info
Teaching methods
lectures and seminars, class discussion, working with case reports, seminar paper, reading.
Assessment methods
A combination of lectures and self-study. E-learning support to the course in the ELF. Course evaluation – credit: submission of a seminar thesis and continuous written test.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
The course is also listed under the following terms Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/PGBK105