PHBL1 Logika I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 5 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 A11
Předpoklady
Žádné zvláštní předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se bude schopen orientovat v základních pojmech moderní výrokové logiky: základy výrokové logiky, její sémantiky, pojem tautologie, výrokově logického vyplývání, formální jazyk, axiomatizace výrokové logiky, formální důkaz, teorém dedukce, normální formy, přirozená dedukce, tablová metoda.
Výstupy z učení
Kromě důležitých poznatků o klasické výrokové logice jako takové je čtenář postupně seznamován jednak s metodami prošetřování sémantických vlastností formulí a metodami formálního dokazování, jednak s aplikacemi tohoto na oblast přirozeného jazyka. Student absolvuje i řadu praktických cvičení, v nichž se kromě formálních postupů naučí zejména pohotově budovat ekvivalenty či negace vět a ověřovat platnost úsudků.
Osnova
 • - povaha logiky
 • - neformální charakteristika vyplývání jakožto ústředního pojmu logiky
 • - pravdivostní funkce
 • - tautologie
 • - formální jazyk
 • - výrokově logické vyplývání
 • - axiomatizace v Hilbertově stylu
 • - pojem formálního důkazu
 • - přirozená dedukce
 • - sémantická tabla
Literatura
  doporučená literatura
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická výroková logika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 238 s. ISBN 978-80-210-7790-4. URL info
Výukové metody
Přednáška objasňující teorii a teoretické i praktické řešení problémovýh úloh. Základní praktické příklady. V případě nouzových opatření se odehrává v MS Teams (kurz "Logika I."). E-learningová podpora: v aktuální verzi Elfu najdete kurz "Logika I.", kde jsou postupně uveřejňovány prezentace a především průběžné e-testy.
Metody hodnocení
* PODMÍNKA připuštění ke zkoušce: splnění průběžných kontrolních E-TESTů. Průběžný e-test je úspěšně splněn, pokud je zvládnut na nejméně 80% (např. zisk 4 bodů z 5 možných). Průběžné e-testy jsou splněny, pokud je průběžně úspěšně splněno nejméně 80 % e-testů. * ZKOUŠKA je souhrnný e-test; od kvality splnění souhrnného e-testu se odvíjí známka (známka A odpovídá jeho cca 80%-nímu zvládnutí). Jednotlivé otázky souhrnného e-testu jsou obvykle reformulací/obměnou otázek z průběžných e-testů.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/~raclavsky/logika/
Doporučeno zapsat si zároveň (nepovinný) seminář "PHV241 Logika I: seminář."
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pro studenty kombinovaného studijního programu je doporučeno zapsat si současně předmět PHV2451 Logika I: otázky a odpovědi.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.