PSMB055 Psychoterapie inspirovaná Miltonem H. Ericksonem

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Ing. Jan Pokluda (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché pondělí 18:00–19:40 C42
Předpoklady
SOUHLAS. Aktivní zájem ze strany studenta. Bakalářská zkouška v oboru Psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen magisterským studentům oboru psychologie se zájmem o psychoterapii. V průběhu tohoto předmětu budou studenti seznámeni s prácí Miltona H. Ericksona a představitelů terapeutických přístupů, kteří z Ericksonovy práce čerpali inspiraci. Budou schopni kriticky uvažovat o možnostech i limitech Ericksonem inspirované terapie a o využití hypnózy a transu v terapeutické praxi. Kurz je prakticky orientován a studenti se během něj seznámí s některými ze základních postupů indukce transu a osvojí si také základy vedení terapeutického rozhovoru (např. dle přístupu krátké na řešení zaměřené terapie …).
Výstupy z učení
Student bude v rámci předmětu seznámen s prací Miltona H. Ericksona a jeho žáků (Zeig, Rossi, O´Hanlon) a dalších terapeutů (Haley, McNeilly, de Shazer, Berg, Watzlawick …), kteří se Ericksonovou prací inspirovali. Po absolvování předmětu bude schopen:
- vyjádřit možnosti i limity Ericksonem inspirované terapie a hypnoterapie;
- mít představu, co z nich chce případně zahrnout do svého terapeutického smýšlení a budoucí terapeutické praxe;
- bude mít teoretickou znalost i praktickou zkušenost se základními postupy indukce transu a s vedením terapeutického rozhovoru v rámci dané teoretické perspektivy (např. dle přístupu krátké na řešení zaměřené terapie)
Osnova
 • Milton Hyland Erickson – životní příběh, formující životní zkušenosti a souvislosti s hypnózou, Ericksonovy invence v hypnoterapii a psychoterapii.
 • Využití hypnózy v terapeutické praxi – mýty a předsudky, hypnotické fenomény, rozdíly mezi klasickou a ericksoniánskou hypnoterapií, jazyk hypnózy, základy indukce tranzu.
 • Hypnóza v pojetí Ericksonových žáků (Zeig, Rossi, Bandler, Grinder, O´Hanlon, McNeilly).
 • Ericksonovy strategické intervence a strategická terapie Jay Haleyho. Mental research institute v Palo Alto (Watzlawick, Jackson, Bavelas).
 • Krátká na řešení zaměřená terapie (Berg, de Shazer, Miller) - základní principy, nácvik.
 • Další terapeutické přístupy řazené do terapeutické postmoderny stavící na Ericksonových myšlenkách.
Literatura
  doporučená literatura
 • BATESON, Gregory. Ekologie mysli. Translated by Pavel Černovský - Marek Kučera. Vydání první. Praha: Malvern, 2018. 507 stran. ISBN 9788075301512. info
 • ZEIG, Jeffrey K. Indukce hypnózy : postup vyvolání hypnotického stavu podle Miltona H. Ericksona. Translated by Andrea Scheansová. Vydání první. Brno: Emitos, 2016. 308 stran. ISBN 9788087171486. info
 • DE SHAZER, Steve. Zázračná otázka : krátká terapie zaměřená na řešení. Translated by Ondřej Fafejta. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. 239 s. ISBN 9788026206804. info
 • WATZLAWICK, Paul, Janet Beavin BAVELAS a Don D. JACKSON. Pragmatika lidské komunikace : interakční vzorce, patologie a paradoxy. Translated by Barbora Janečková - Zdeněk Vybíral. Druhé, revidované vydání. Brno: Newton Books, 2011. 283 stran. ISBN 9788087325001. info
 • O'HANLON, Bill. A guide to trance land : a practical handbook of ericksonian and solution-oriented hypnosis. New York: W.W. Norton & Company, 2009. xviii, 106. ISBN 9780393705782. info
 • ERICKSON, Milton H. Hypnotické světy : klinická hypnóza a nepřímé sugesce. Edited by André M. Weitzenhoffer - Ernest Lawrence Rossi. Vyd. 1. V Brně: Emitos, 2009. 367 s. ISBN 9788087171127. info
 • ZEIG, Jeffrey K. a W. Michael MUNION. Milton H. Erickson. Translated by David Kuneš. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2007. 159 s. ISBN 9788073870249. info
 • HALEY, Jay. Neobvyklá psychoterapie Miltona H. Ericksona. Vyd. 1. Praha: Triton, 2003. 318 s. ISBN 8072543490. info
  neurčeno
 • DE SHAZER, Steve. Klíče k řešení v krátké terapii. Translated by Pavla Doláková. Vydání první. Praha: Portál, 2017. 191 stran. ISBN 9788026212447. info
 • WATZLAWICK, Paul. Všechno dobré je k něčemu zlé, aneb, Řešení paní Hekate. Translated by Zbyněk Vybíral. Vydání druhé, přepracova. Praha: Portál, 2015. 94 stran. ISBN 9788026208143. info
 • MILLER, Scott D. a Insoo Kim BERG. Zázračná metoda : radikálně nový přístup k problémovému pití alkoholu. Translated by Petr Bílek - Pavla Le Roch. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 215 stran. ISBN 9788026205937. info
 • SEIKKULA, Jaakko a Tom Erik ARNKIL. Otevřené dialogy : setkávání sítí klienta v psychosociální práci. Edited by Lynn Hoffman. Vyd. 1. Brno: Narativ, 2013. xxii, 193. ISBN 9788026043461. info
 • BERG, Insoo Kim. Posílení rodiny : základy krátké terapie zaměřené na řešení. Translated by Ivan Úlehla. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 167 s. ISBN 9788026205005. info
 • NARDONE, Giorgio a Paul WATZLAWICK. Umění změny : krátkodobá terapie osobních a mezilidských problémů. Vyd. 1. Most: Hněvín, 2012. 133 s. ISBN 9788086654331. info
 • ANDERSON, Harlene. Konverzace, jazyk a jejich možnosti : postmoderní přístup k terapii. Translated by Pavel Nepustil. Vyd. 1. v českém jazyce. Brno: NC Publishing, 2009. 235 s. ISBN 9788090385863. info
 • PARMA, Petr. Umění koučovat : systemické koučování ve firmě, rodině a škole pro kouče i koučované, studenty, odborníky i veřejnost. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2006. 222 s. ISBN 8086851346. info
 • WATZLAWICK, Paul. Jak skutečná je skutečnost? : mylné představy, klamání, porozumění. Translated by Zbyněk Vybíral. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1998. 234 s. ISBN 8086088006. info
 • WATZLAWICK, Paul. Úvod do neštěstí. Translated by Zbyněk Vybíral. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1994. 87 s. ISBN 8090003982. info
Výukové metody
Teoretický výklad, diskuse, praktické nácviky ve skupinkách. Předpokládá se aktivní účast na diskusích a praktických cvičeních.
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení předmětu je nutná prezenční účast (možné jsou maximálně 2 absence) a aktivní přístup k diskusím a praktickým cvičením. Udělení zápočtu proběhne na základě 1) výše uvedených podmínek a zároveň 2) odevzdání eseje o práci Miltona H. Ericksona nebo terapeutů, kteří od něj čerpali inspiraci a o možnostech i limitech jejich terapeutického přístupu. Součástí eseje bude také reflexe frekventanta kurzu týkající se užitečnosti či neužitečnosti pro vlastní smýšlení o terapeutické práci a praxi (rozsah 2 NS).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PSMB055