PS_BB018 Trénink asertivního jednání

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 23. 10. 8:00–15:40 C51, Pá 6. 11. 8:00–15:40 C51, Pá 20. 11. 8:00–15:40 C51
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PS_BB018/DOPO: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PS_BB018/ODPO: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 6 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/6, pouze zareg.: 4/6
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními principy asertivity a naučit je aplikovat je v praxi.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět hlavním zásadám a technikám asertivity;
rozlišovat mezi asertivitou a manipulací;
identifikovat základní typy sociálního jednání a volit vhodné reakce na jejich projevy.
Osnova
 • 1. Vymezení pojmu, historie a současnost asertivity
 • 2. Základní principy asertivního jednání
 • 3. Asertivita jako životní postoj a typy sociálního jednání
 • 4. Sebereflexe a sebepoznání - základní předpoklad asertivity
 • 5. Rozdíl mezi asertivitou a manipulací
 • 6. Listina asertivních práv
 • 7. Typy manipulace v mezilidkých vztazích
 • 8. Asertivní komunikace
 • 9. Základní asertivní reakce - zpětná vazba
 • 10. Asertivní techniky
 • 11. Možnosti a omezení aplikace asertivity v praxi
 • 12. Trénink asertivního jednání
Literatura
 • PRAŠKO, Ján. Asertivita v partnerství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 235 s. ISBN 8024712466. info
 • PRAŠKO, Ján a Hana PRAŠKOVÁ. Asertivitou proti stresu. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996. 181 s. ISBN 8071693340. info
 • POKORNÁ, Alžběta a Tomáš NOVÁK. Asertivita jako lék v profesních a mezilidských vztazích. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003. 118 s. ISBN 807179354X. info
 • VALIŠOVÁ, Alena. Asertivita v prostředí rodiny a školy : pedagogické a psychologické problémy v teorii a praxi. Vyd. 1. Praha: ISV, 2002. 326 s. ISBN 8086642038. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat blokově, formou interaktivních celodenních tréninků s využitím kamery. Nedílnou součástí výuky je kromě teoretických vstupů (výklad, skupinové práce, diskuze) také aktivní trénink a videotrénink.
Metody hodnocení
Vzhledem k charakteru předmětu je pro jeho absolvování povinná 100% účast a aktivní spolupráce ve výuce.
Informace učitele
Před vlastním zápisem prosím zvažte své časové možnosti, ochotu nechat se před svými kolegy natáčet na kameru, následně videozáznam společně analyzovat, přemýšlet o něm a hlavně o sobě a také na sobě pracovat. Pokud se do toho rozhodnete jít, budu se těšit na viděnou :o) PhDr. Z. Slováčková, Ph.D.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PS_BB018