SJ1A011 Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/3/3. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 G32, Út 16:00–17:40 L21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška je zaměřena na přehled důležitých historických událostí na Pyrenejském poloostrově od nejstaršího období do konce 20. století. Doplňkově jsou použity vybrané texty a dokumentační materiál z původních španělských odborných publikací, jakož i ukázky z literárních děl, jejichž námětem jsou reálné události a významné historické postavy ze španělských dějin. Cílem kurzu je zprostředkovat souvislý výklad o historickém vývoji na území Pyrenejského poloostrova, který je chápán jakožto nezbytný a základní rámec ke studiu literatury. Dalším cílem je identifikace a osvětlení základních problémových okruhů, které mají svůj význam z hlediska studia historie, literatury i umění.
Výstupy z učení
Student by měl být schopen definovat základní pojmy provázející určitý dobový kontext a měl by umět propojovat otázky historického vývoje s problematikou týkající se umění a literatury. Student by měl dokázat zařadit nejen konkrétní historické osobnosti, ale také významné představitele uměleckého a literárního dění do příslušného kontextu a náležitě okomentovat jejich význam a přínos.
Osnova
  • Přednáška podává základní faktografii a nástin hlavních dějinných událostí na Pyrenejském poloostrově od pravěku do 20. stol. Přednáška je členěna chronologicky podle významných historických období: 1.Prehistorie; 2. Kolonizace - nejvýznamnější civilizace; 3.vláda Římanů 4. Visigótské království; 5. ovládnutí poloostrova muslimy, Al-Andalus. 6. Vláda Katolických veličenstev Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského. 8. Habsburkové na španělském trůně. 7. Vláda Bourbonů v 18. století. 9. Válka za nezávislost a vyhlášení 1. republiky. 10. Vláda Alfonse XIII. 11. Občanská válka. 12. Frankismus a vláda Juana Carlose I.
Literatura
    povinná literatura
  • UBIETO ARTETA, Antonio. Dějiny Španělska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 911 s. ISBN 80-7106-117-4. info
    doporučená literatura
  • kolektiv autorů. Biblioteca iberoamericana.Ediciones ANAYA,1988, 99 svazků. ISBN 84- 207-2953-1.
  • Blanco Freijeiro, Antonio. Historia de Espańa. Madrid, Historia 16, 1986. 1309 s. ISBN 84- 7679-179-8.
  • Suárez Fernández, Luis. Historia de Espańa. Edad Media. Madrid, Gredos, 1978. 729 s. ISBN 84- 249-3134-3
Výukové metody
Přednáška : Bude podán přehledný výklad a popis jednotlivých tematických okruhů, definice základních pojmů. Exemplifikace literárního zpracování jednotlivých historických období nebo konkrétních postav buď autory - současníky, kteří žili a tvořili v dané době, anebo autory pozdějšími, kteří se událostem a postavám konkrétního období věnovali. Doplňkové studijní materiály a cvičné testy jsou k dispozici v elektronickém kursu v Elfu.
Metody hodnocení
Písemný test. Rozsah: pravěk - konec 20. století včetně. Účast na přednášce není povinná. Zápočet: podmínkou k získání zápočtu je úspěšné absolvování písemného testu (úspěšnost 70%), kde student prokazuje osvojené znalosti.
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=1579
Doplňkové studijní materiály jsou k dispozici v e-learnigové opoře v ELFu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.