TIM_BK_003 Proseminář_umění interaktivních médií I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 80 hodin výuky/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Szűcsová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 9. 10. 9:00–10:40 N21, Pá 23. 10. 9:00–10:40 N21, Pá 20. 11. 9:00–10:40 N21, Pá 4. 12. 9:00–10:40 N21
Předpoklady
Schopnosť čítať texty v angličtine.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Proseminár I je určený začínajúcím študentom programu teorie interaktivních médií. Cieľom kurzu je zoznámiť študentov s niektorými z hlavných tém, teoretikov a umelcov umení nových médií a umožniť im úvodný vhľad do problematiky odboru. Študenti budú orientovaní v lokálnom aktuálnom umeleckom dianí v rámci odboru (galérie, festivaly) a oboznámení s kľúčovými inštitúciami, festivalmi a osobnosťami teórie a praxe nových médií u nás a v zahraničí.
Výstupy z učení
Na konci tohto kurzu budú študenti:
- schopní rozpoznávať relevantné zdroje, vhodné k výskumu umenia interaktivních médií;
- oboznámení s niektorými z hlavných tém, teoretikov a umelcov na poli oboru teorie interativních médií;
- vypracovať správu o výstave a jej interpretáciu; vypracovanú úlohu odprezentovať v hodine;
- orientovaní v lokálnom aktuálnom umeleckom dianí v rámci odboru (galérie, festivaly);
- oblasti novomediálnej teórie a praxe u nás a v zahraničí.
Osnova
 • - Cieľ proseminára – organizácia semestra – zadanie úloh na jednotlivé semináre.
 • - Čo sú relevantné zdroje – prečo Wikipédia nestačí. Sprievodca po zdrojoch (knižnice, e-zdroje atď.). – Monoskop, UbuWeb, runme.org, mediaartnet, univerzitné elektronické zdroje (JSTORE, atď.).
 • - Aktuálne dianie - umelci a teoretici NM.
 • - Návšteva inštitúcie, archívu, alebo festivalu v oblasti novomediálnej teórie a praxe.
 • - Rozprava v seminári o aktuálnom dianí v NM: aktuálne výstavy a konferencie (ZKM, Transmediale, Ars Electronica a domáca scéna). Nové publikácie a texty významných teoretikov NM.
 • - Festivaly, inštitúcie, archívy zamerané na media art u nás a v zahraničí. História a súčasnosť.
 • - Teoretici NM: osobnosť a miesta kde pôsobia (inštitúcie) – (Manovich, Huhtamo, McLuhan, Flusser, M. Fuller, O. Grau, F. Kittler, F. Cramer...).
 • - Rozprava a výstupy v hodine z navštívenej inštitúcie, archívu, alebo festivalu v oblasti NM teórie a umenia.
 • - Umelci NM: správa o živote a diele vybraných umelcov.
 • - Návšteva inštitúcie, archívu, alebo festivalu v oblasti NM teórie a umenia.
 • - Zápočtový týždeň.
Literatura
  povinná literatura
 • KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha: ARGO a NG, 2000. 259 s. ISBN 80-7203-252-6.
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403.
  doporučená literatura
 • GORIUNOVA, Olga. Read me 100. Temporary Software Art Factory. Festival for Software Art and Cultures. Norderstedt: Book and Demand GmbH, 2005, 168 s. ISBN 3-8334-4369-3
 • Monoskop, a wiki for collaborative studies of the arts, media and humanities. [online]. [cit. 3. 2. 2018]. Dostupné z: .
 • Media Art Net. Webpage for New Media Art theory and practice. [online]. [cit. 31. 1. 2018]. Dostupné z: .
 • JSTOR. Online library for journals, primary sources, and books. [online]. [cit. 1. 2. 2018]. Dostupné z: .
 • runme.org - say it with software art! [online]. [cit. 3. 2. 2018]. Dostupné z: .
 • Computational Culture. A Journal of Software Studies. [online]. [cit. 31. 1. 2018]. Dostupné z: .
 • N E W M E D I A A R T . E U. Webpage concerned with New Media and New Media Art. [online]. [cit. 31. 1. 2018]. Dostupné z: .
Výukové metody
- Prednášky o relevantných zdrojoch, vhodných k výskumu umenia interaktívnych médií.
- Diskusie nad vybranými témami z odboru a rozprava nad dianím v súčasnej novomediálnej teórii a praxi (osobnosti, inštitúcie).
- Návštevy kultúrnych inštitúcií, archívu, konferencie alebo festivalu a následné výstupy z týchto aktivít.
Metody hodnocení
K získániu zápočtu je nutné:
- Aktívna účasť študentov na vybraných navštívených výstavách, událostiach.
- Aktívna účasť na seminári v rámci rozpravy nad navštívenými výstavami alebo aktuálnym dianím v rámci oboru. Výstupy študentov so správami a interpretáciami z výstav v hodine.
- Zistené informácie ohľadom nových textov, umelcov, umeleckých diel a festivalov v oblasti NM zapisovať do zdieľaného dokumentu, ktorý bude spoločným výstupom študentov kurzu.
- Splniť podmienky dochádzky (75%). - Odevzdat rešerše v rozsahu 10 NS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.