TIM_M_011 Základy multimediálních technologií

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
MgA. Tomáš Hrůza (přednášející), doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (zástupce)
Garance
MgA. Tomáš Hrůza
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:50 216
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace:
Přehledy profesionálních softwarových řešení pro multimediální prezentace, tvorba specifických prostředí, VR a práce s prostorem, interaktivní instalace, problematika tvorby autorského rozhraní (interface), multimediální performance, lineární a nelineární dějové linie v reálném čase – tvorba a používání hyperstrukturálních kompozic s intermediáním přesahem.
Zimní semestr: Základní úvody do problematiky, historické souvislosti, časově dělená struktura přednášek dle jednotlivých okruhů problematiky, obrazové a zvukové ukázky.
Letní semestr: Pokročilejší řešení problematiky, praktické ukázky, samostatné referáty studentů, praktické experimenty.
Cíle:
Studenti se seznámí s principy tzv.grafických programovacích prostředí, s možnostmi využití profesionálních softwarových řešení pro multimediální prezentace, jak projektovat a realizovat interaktivní audiovizuální instalaci, multimediální performance. Dále s problematikou tvorby autorského rozhraní (fyzický či virtuální interface) s možností využít lineární nebo nelineární dějovou linii vytvářenou v reálném čase – tvorba a používání hyper-strukturálních kompozic s intermediálním přesahem.
Získané znalosti a dovednosti:
Orientace v možnostech široké škály nástrojů pro tvorbu interaktivních multimediálních děl, instalací, práci s obrazem a zvukem v reálném čase, multimediálních performancí, interaktivních scénických prvků. Osvojení základního používání technologií MIDI, OSC, DMX. Osvojení modulárních a hyperstrukturálních principů práce s médii.
Obsahové zaměření:
Předmět je zaměřen na teoretické i praktické aspekty problematiky multimediálních technologií. Přehled profesionálních softwarových a hardwarových řešení, které se momentálně běžně používají pro multimediální prezentace, tvorbu specifických prostředí, VR a práci s prostorem, interaktivní instalace a živé akce. S tím souvisí také problematika tvorby autorského rozhraní (interface), multimediální performance a používání hyperstrukturálních kompozic s intermediálním přesahem. K tomu je zaměřena praktická část kurzu, která představuje úvod do práce se softwary typu Max/MSP/Jitter a PureData (v zahraničí dnes nejvyužívanější nástroje pro realizaci profesionálních multimediálních prezentací a instalací, nebo pro práci s obrazem a zvukem v reálném čase). Také budou samozřejmě prezentovány jejich alternativy typu EyesWeb, Processing, Adobe, Flash.
Část výuky bude věnována problematice propojení fyzických nástrojů (i hudebních), přístrojů a rozmanitých zařízení s virtuálním světem počítačů. Seznámení s možnostmi sběru a digitalizace různých mechanických a fyzikálních hodnot do kódu MIDI, který je využíván zejména k propojení elektronických hudebních nástrojů. Také ukázky převodů do jiných řídících kódů jako například protokoly OSC, nebo DMX. Lze vyzkoušet různá k tomu určená zařízení, např.: iCube X, Arduino, MidiTron, Enntec USB DMX Pro atd.
Veškerá výše uvedená problematika a technologie bude prezentována i s ohledem na možnosti scénického (propojení osvětlovacích technologií s videoprojekcí, detekce pohybu herce na scéně atd.) a hudebního využití (mapování různých vizuálních prvků na zvukové či hudební parametry a obráceně).
Výuka bude směrována k možnostem využívat obou nejrozšířenějších platforem osobních počítačů – Apple Mac OSX a Microsoft Win XP. Při výuce bude hojně využíváno obrazových a zvukových záznamů již realizovaných multimediálních děl u nás či v zahraničí (David Rokeby, Eric Singer, Art+Com, Palindrome, Drawn, Paul De Marinis atd.).
Osnova
 • Osnova výuky:
 • 1. Teoretický úvod do problematiky, objasnění historických souvislostí, vysvětlení pojmů „interaktivita“, či „intermedialita“ atd.
 • 2. Představení široké škály nástrojů, přístrojů a technologií pro realizaci interaktivních systémů, multimediálních instalací, audiovizuálních performancí atd.
 • 3. Ukázka nejpoužívanějších programů, nabídnutí možné alternativy, srovnání nástrojů, které ctí modulární principy multimédií. Podrobnější seznámení s možnostmi tzv.grafických programovacích prostředí a uvedení možností jejich následné aplikace do osobních interaktivních projektů.
 • 4. Ukázky možností aplikace technologií jako jsou MIDI, OSC, DMX, ukázkové připojení senzorického systému ICubeX, nebo jednoduchého MIDI controlleru, propojení osvětlovacího pultu s videoprojekcí.
 • 5. Pokročilejší řešení problematiky, samostatné referáty studentů, praktické experimenty.
 • 6. Realizace individuálních praktických řešení ve zvoleném prostředí – sestavení funkční systémové struktury, otevřená debata se studenty, individuální přístup při konzultacích jednotlivých projektů.
Literatura
 • 120 Years of Electronic Music; http://www.obsolete.com/120_years
 • Herbert M. McLuhan: Člověk, média a elektronická kultura. Brno, Jota 2000
 • Szczepanik, Petr: Intermedialita. CINEPUR : rejstříky : č. 29/září 2003
 • Rokeby, David: Very Nervous System. 1986 – 1990
 • Lev Manovich: The language of New Media. MIT Press
 • Miller Puckette: Theory and Technique of Electronic Music. University of California San Diego 2003
 • Herbert M. McLuhan: Jak rozumět médiím. Praha, Odeon 1991
Výukové metody
lectures
Metody hodnocení
Zápočet Ateliér Multimedia FaVu VUT v Brně. MgA.Tomáš Hrůza
Informace učitele
Název studijního předmětu: Základy multimediálních technologií Vymezení studijního předmětu: volitelný Ročník: bakalářský studijní program Semestr: zimní, letní Celkový hodinový rozsah: 2 hod./týden Způsob výuky: 1 hod. přednáška + 1 hod. cvičení – konzultace Uzavření: zápočet Zajištění výuky: Ateliér Multimedia FaVU VUT v Brně (Garant: Mgr. Richard Fajnor) Jméno vyučujícího: MgA. Tomáš Hrůza Rozvrh: viz rozvrh TIM na stránkách ÚHV Kapacita: § 12 studentů MgA. Tomáš Hrůza
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.