VH_07 Hudební akustika

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 N41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/120, pouze zareg.: 0/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz představuje základní pojmy hudební akustiky a uvádí do problematiky příslušných fyzikálních jednotek a měření, šíření zvuku, ladění a akustických charakteristik hudebních nástrojů.
Osnova
 • Tematické okruhy:
 • Vymezení hudební akustiky jako disciplíny obecné akustiky, základní pojmy spojené se vznikem, šířením a vnímáním hudebního zvuku, tónové soustavy a ladění, akustika lidkého hlasu, akustika hudebních nástrojů, šíření hudebního zvuku v prostoru.
Literatura
  povinná literatura
 • SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. Vyd. 1. V Praze: Akademie múzických umění v Praze, 2003. 427 s. ISBN 8073319012. info
  doporučená literatura
 • KURFÜRST, Pavel. Organologie (propedeutika, exemplifikace). 1. vyd. Hradec Králové: Georgius, 1998. 379 s. ISBN 80-902548-02. info
  neurčeno
 • KURFÜRST, Pavel. Základy hudební akustiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 41 s. ISBN 8021023333. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce: Získání předepsaného počtu bodů v písemném testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/VH_07