AJ32350 Doktorská zkouška

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Doporučované ukončení: SDzk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Renata Kamenická, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc. (cvičící)
PhDr. Jitka Vlčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
The prerequisites are: 1) the successful completion of all mandatory courses 2) the successful completion of the required number of compulsory elective courses 3) the required number of credits for the whole program (240).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The doctoral exam tests the students' knowledge of important linguistic theories and approaches.
Výstupy z učení
Successful candidates will demonstrate the knowledge of important linguistic theories and approaches.
Osnova
  • - Současný výzkum jazyka v rámci funkční syntaxe, sémantiky, sociolingvistiky a pragmatiky. - Synchronní a diachronní pohled na anglický jazyk. - Vývoj jazykovědného myšlení a postavení Pražské školy mezi lingvistickými směry 20. století.
Literatura
    doporučená literatura
  • VACHEK, Josef. Prolegomena k dějinám Pražské školy jazykovědné. Vydání první. Jinočany: H & H, 1999. 135 stran. ISBN 8086022129. info
  • BAUGH, A. C. a Thomas CABLE. A history of the English language. 4th ed. London: Routledge, 1993. xiv, 444. ISBN 0415093791. info
  • Further sources recommended according to the research focus of the student.
Výukové metody
Ústní zkouška, ke které kandidát nastuduje prameny k následujícím okruhům: - Současný výzkum jazyka v rámci funkční syntaxe, sémantiky, sociolingvistiky a pragmatiky. - Synchronní a diachronní pohled na anglický jazyk - Vývoj jazykovědného myšlení a postavení Pražské školy mezi lingvistickými směry 20. století. V průběhu zkoušky kandidát prokáže vědomosti z těchto tématických okruhů a schopnost vlastního pohledu na jazykovědné otázky z těchto oblastí.
Metody hodnocení
The studets are assessed according to their performance by a committee of at least three examiners.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Tento kurz je určen pouze studentům doktorského studia. This course is designated for PhD students only.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.