CJBC556 Nejnovější česká literatura přelomu tisíciletí

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 D33
Předpoklady
Předpokládá se základní znalost literatury 90. let (přinejmenším v rozsahu úvodních shrnujících kapitol knihy VODIČKA, ZIZLER, HRUŠKA, MACHALA. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008. 738 s.) a rovněž přednášek z literatury 2. poloviny 20. Století.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/22, pouze zareg.: 0/22, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/22
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je kritické zhodnocení vývoje literatury po roce 1989. Důraz přitom bude spočívat na období 90. let: nejmladší básnická generace, literárně kritické diskuze, manifestační vystoupení, postmoderní a autenticistní tendence v próze a nástup nové prozaické generace po roce 1998.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- interpretovat literárně kritické texty a metatexty s ohledem na dobové souvislosti;
- orientovat se ve vývoji žánrů a témat v poezii a próze;
- pochopit hodnotová kritéria a jejich myšlenkové a dobově podmíněné zázemí;
- porozumět změnám v přístupu k literatuře po roce 1989.
Osnova
 • - Polemiky: Milan Jungmann: Obnovení pořádku v české literatuře, Jiří Kratochvil: Obnovení chaosu v české literatuře.
 • -Literární manifesty: Jaromír Typlt: Devadesátá léta mezi zátiším a bojištěm, Petr Borkovec, Martin Putna: Skrz.
 • - Literární kritika: Pavel Janoušek: Time-out.
 • - Bítovská setkání básníků.
 • - Směry literatury 90. let: postmoderna a autenticita.
 • - Fenomén Viewegh a fenomén Kundera.
 • - Próza po roce 1998.
Literatura
  povinná literatura
 • V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Edited by Alena Šidáková Fialová - Petr Hruška - Lenka Jungmannová. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 817 stran. ISBN 9788020024107. info
 • V souřadnicích volnosti : česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Edited by Petr Hruška. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 738 s. ISBN 9788020016300. info
 • JANOUŠEK, Pavel. Time-out, aneb, Mé kritické pokusy, bláboly a omyly z let 1987-1999. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 141 s. ISBN 8072940252. info
  doporučená literatura
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Postgenerace : zátiší a bojiště poezie 90. let 20. století. Vydání první. Brno: Host, 2010. 168 stran. ISBN 9788072943555. info
 • JANOUŠEK, Pavel. Hravě i dravě : kritikova abeceda. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 365 s. ISBN 9788020017772. info
 • Bítov '97 : sborník : mladá poezie dnes, poezie jako svébytný žánr : Sborník Bítov '97 (Variant.). Edited by Martin Pluháček. Vyd. 1. V Brně: Petrov, 1998. 160 s. : i. ISBN 80-7227-027-3. info
Výukové metody
Cvičení, vlastní četba, diskuze.
Metody hodnocení
Zápočet na základě napsání eseje, přednesení referátu a aktivity v hodinách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 6 zapsaných studujících.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2022.