CJJ12 Fonologie – přednáška

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 13:00–13:50 D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 127 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 97/127, pouze zareg.: 0/127, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/127
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je úvodem do teoretické fonologie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- klasifikovat hlásky podle různých kritérií a používat IPA;
- vysvětlit základní rozdíly v přístupu ke zvukové stránce jazyka ve strukturalismu a v generativismu;
- používat teoretické nástroje při popisu konkrétního jazykového materiálu;
- používat formalizace pro reprezentaci fonologických informací.
Osnova
 • 1. Fonologie a fonetika
 • - inventář hlásek vs. fonotaktika, hledání opakujících se vzorců, typologie
 • - transkripce hlásek, IPA
 • - fonetika: akustické a artikulační charakteristiky hlásek
 • - fonologie: jazykové funkce hlásek, foném - alofon, minimální páry, kontrast, distribuce
 • 2. Inventář hlásek
 • - vokalické invetáře
 • - konsonantické inventáře
 • - zachycení systematických vztahů: dekompozice pomocí rysů, definice přirozených tříd
 • 3. Fonotaktika
Literatura
  povinná literatura
 • Oostendorp, Marc. 2020. Phonology.
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 1092 stran. ISBN 9788074224812. info
 • Krčmová, Marie. 2009. Fonetika a fonologie. Brno: MU. (https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/ps09/fonetika/tisk_2009/Fonetika_a_fonologie_logo.pdf)
  neurčeno
 • Carr, Philip. 1993. Phonology. London: The Macmillan Press.
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Předpoklady k úspěšnému ukončení kurzu: zvládnutí závěrečného písemného testu. Min. bodová hranice je 6.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/CJJ12