DU2358 Architektura na Moravě v letech 1850-1918

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jan Galeta, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Galeta, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 K31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s dějinami architektury v období 1850-1918 na Moravě a v bývalém Rakouském Slezsku. Přednáška nebude koncipovaná přísně chronologicky, ale místně. Ve sledovaném období totiž dochází k velkému stavebnímu boomu ve městech a výklad se proto zaměří na vývoj v jednotlivých lokalitách (Brno, Ostrava, Olomouc, Jihlava, Šumperk, Znojmo, Nový Jičín, atd.). V jejich rámci bude probrán urbanistický rozvoj i nejvýznamější stavby a jejich tvůrci.
Výstupy z učení
Studenti a studentky budou po absolvování předmětu schopni identifikovat, analyzovat a interpretovat moravskou architekturu druhé půle 19. století.
Osnova
  • - Morava - Brno - Ostrava - Olomouc - Jihlava - Znojmo - Šumperk - Kroměříž - Opava - venkov - zámky - Prostějov
Literatura
    povinná literatura
  • ZATLOUKAL, Pavel. Příběhy z dlouhého století : architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2002. 702 s. ISBN 8085227495. info
Výukové metody
přednáška, referát
Metody hodnocení
zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/DU2358