ETMA126 Dvojí tvář magie

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Dagmar Dobšovičová (přednášející), prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (zástupce)
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vymezením pojmu magie nejen jako fenoménu tradiční lidové kultury na území ČR prostřednictvím instituce tzv. „bohyní“ v Bílých Karpatech, ale i v širším kontextu sociálně antropologickém po současnost. Přednášky budou mapovat historii a chápání magie a lidového léčení, tak aby student získal ucelené informace o tomto fenoménu duchovní kultury, který v různých obměnách existuje dodnes. Na konci kurzu se bude student schopen orientovat v pojmech a terminologii: lidová magie, lidové léčení, čarodějnictví, šamanismus, neopohanství apod.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student bude schopen identifikovat projevy duchovní kultury v tradici i v současném světě a získá znalosti z oblasti lidového léčitelství, lidového obřadnictví a magie.
Osnova
 • Specifika kvalitativního výzkumu duchovní kultury na příkladu zkoumání Žítkovských bohyní.
 • Vymezení pojmu magie, historie a současnost.
 • Vymezení pojmu lidové léčitelství, kult ohně, kult stromu, kult vody v rámci lidového obřadnictví.
 • Vymezení pojmu šamanismu jako historického fenoménu + video projekce.
 • Vymezení pojmu a historie čarodějnictví a neopohanství.
 • Vymezení pojmu věštění, historie a jako součást lidové duchovní kultury a praktik žítkovských bohyní.
Literatura
 • FREUD, Sigmund. Totem a tabu :o podobnostech v duševním životě divocha a neurotika. Vyd. 1. Praha: Jiří Kocourek, 1997. 157 s. ISBN 80-86123-01-4. info
 • Duše moderního člověka. Edited by Carl Gustav Jung. Vyd. 1. Brno: Atlantis, 1994. 378 s. ISBN 807108087X. info
 • FRAZER, James George. Zlatá ratolest [Frazer, 1994] : The golden bough (Orig.). Vyd. 2. Praha: Mladá fronta, 1994. 632 s. ISBN 80-204-0488-0. info
 • VÁCLAVÍK, Antonín. Výroční obyčeje a lidové umění. I. vydání. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 580 stran. info
 • ČIŽMÁŘ, Josef. Lidové lékařství v Československu. [1. vyd.]. Brno: V komisi B. Komůrka, knihkupectví, Brno, 1946. 328 s. info
 • BARTOŠ, František. Moravský lid : Františka Bartoše sebrané rozpravy z oboru moravské lidovědy. V Telči: Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. 328 s. ISBN 8090341160. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení
Metody hodnocení
Test, ústní zkouška
Informace učitele
Doporučená literatura 1) Bartoš, Fr.: Moravský lid. Telč, 1892.
2) Čižmář, J.: Lidové lékařství v Československu II. Brno 1946.
3) Eliade,M.: Šamanismus a archaické techniky extáze. Praha 1997.
4) Frazer, J.G.: Zlatá ratolest. Praha 1994.
5) Freud, S.: Totem a tabu. Praha 1997.
6) Jung, C.G.: Duše moderního člověka. Brno 1994
7) Matiegka, J.: Lidové léčení. In:Československá vlastivěda, Řada II. Národopis. Praha 1937.
8) Nákonečný, M.: Magie v historii, teorii a praxi. Praha 1999.
9) Niederle, L.: Zvyky a obyčeje. In: Moravské Slovensko II. Praha 1922
10) Tarcalová, L.: Magie a náboženství. Uherské Hradiště 1997.
11) Václavík, A.: Výroční obyčeje a lidové umění. Praha 1959.
12) Václavík, A.: Zvykosloví,nadpřirozené mocnosti, čáry, kouzla a pověry v životě lidu. In: Luhačovské Zálesí. Luhačovice 1930.
13) Volf, J.: Člověk ve světě magie. Praha 1992.
14) Zíbrt, Č.: Seznam pověr a zvykosloví pohanských z VIII.věku.Praha 1995.
15) J.Jilík: Žítkovské bohyně.Alcor Puzzle, 2005.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/ETMA126