PHV241 Logika I: seminář

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 12:00–13:40 A11
Předpoklady
PHBL1 (nejlépe simultánně zapsaný) nebo podobný kurz
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět rozvíjí zejména prakticky orientované poznatky z kurzu PHBL1. Viz popis PHBL1.
Výstupy z učení
Jednak jsou procvičovány metody prošetřování sémantických vlastností formulí a metody formálního dokazování, jednak aplikace tohoto na oblast přirozeného jazyka. Student se kromě formálních postupů naučí zejména pohotově budovat ekvivalenty či negace vět a ověřovat platnost úsudků.
Osnova
 • Cvičení se týká následujících okruhů:
 • - povaha logiky jako analytické vědy
 • - neformální charakteristika vyplývání jakožto ústředního pojmu logiky
 • - pravdivostní funkce
 • - tautologie
 • - výrokově logické vyplývání
 • - formální jazyk
 • - dobře utvořené formule
 • - axiomatizace v Hilbertově stylu
 • - pojem formálního důkazu
 • - vztah syntaxe a sémantiky
 • - teorém dedukce
 • - normální formy
 • - gentzenovský sekvenční kalkul
Literatura
  povinná literatura
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická výroková logika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 238 s. ISBN 978-80-210-7790-4. URL info
Výukové metody
Cvičení vedené učitelem + e-learning.
Metody hodnocení
* Zápočet je udělen za odpovídající docházku a aktivity. * Docházka (v době nouzových opatřeních se zaznamenává účast v MS Teams): 50 %. * Aktivita - plnění úkolů na hodině: nejméně 3x aktivní vystoupení (může být sníženo na 2x s ohledem na celkové množství studentů).
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/~raclavsky/logika/
Teoretické podklady (přednášky) + soubory k procvičování + informace k zápočtu jsou také dostupné v příslušném e-learningovém kurzu v ELFu (PHBL1 Logika I)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PHV241