PSBA002 Dějiny psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 M21
Předpoklady
Předmět je doporučen pro první ročník.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavními cíli předmětu dějiny psychologie je naučit studenty uvažovat v dějinných souvislostech aktuálního psychologického poznání. Umožnit jim získat představu o tom, jak psychologické teorie vznikaly a jaké byly jejich vazby na ostatní vědy v kontextu tehdejší vědy. Dějiny psychologie se zaměřují na významné osobnosti podstatné pro rozvoj psychologie a také na nejdůležitější psychologické školy a jejich metodologický základ získávání poznatků.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu Dějiny psychologie budou studenti schopni samostatně uvažovat o vývoji psychologického myšlení vedoucího k současně platným teoriím v jednotlivých psychologických systémech. Dokáží pracovat s ideovými zdroji aktuálních koncepcí současné psychologie. Budou tedy umět kriticky zhodnotit souvislosti mezi aktuálním stavem poznání a historickým vývojem psychologie.
Osnova
 • 1. úvod do dějin psychologie (teorie vědeckého poznání; psychologické systémy a jejich popis a hodnocení)
 • 2. východiska psychologie ve filozofii
 • 3. asocianismus
 • 4. strukturalismus
 • 5. funkcionalismus
 • 6. behaviorismus
 • 7. gestalt psychologie
 • 8. psychoanalýza
 • 9. kognitivní psychologie
 • 10. humanistická psychologie
 • 11. další směry 20. století (transpersonální psychologie, směry postmoderní psychologie…)
 • 12. dějiny české/středoevropské psychologie
Literatura
  povinná literatura
 • HUNT, Morton. Dějiny psychologie. Translated by Ivo Müller - Renáta Mlíkovská. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 708 s. ISBN 80-7178-386-2. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada, 2020. 412 stran. ISBN 9788027125289. URL info
  doporučená literatura
 • HOSKOVEC, Jiří, Milan NAKONEČNÝ a Miluše SEDLÁKOVÁ. Psychologie XX. století. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 106 s. ISBN 80-7066-714-1. info
 • HOSKOVEC, Jiří, Milan NAKONEČNÝ a Miluše SEDLÁKOVÁ. Psychologie XX. století : některé významné směry a školy. 1. vyd. [i.e. 2. vyd.]. Praha: Karolinum, 2002. 295 s. ISBN 8024603004. info
 • Benjanfield, J. (2009). A History of Psychology. Oxford University Press.
 • Boring, E. G. (1950). A history of experimental psychology, 2nd Ed. New York: New York: Appleton-Century-Crofts.
 • HOSKOVEC, Jiří a Simona HOSKOVCOVÁ. Malé dějiny české a středoevropské psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 255 s., vi. ISBN 80-7178-311-0. info
 • Zusne, L. (1975). Names in the history of psychology. Washington D.C.: Hemisphere Publishing Corporation.
 • NAKONEČNÝ, Milan. Průvodce dějinami psychologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1995. 174 s. ISBN 80-85937-23-9. info
Výukové metody
Přednášky 2 hodiny týdně, čtení základních pramenů (odkazy ve studijních materiálech).
Metody hodnocení
Zpracování domácí písemné práce, téma podle vlastní volby. Písemná zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.