PSBA024 Srovnávací psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 9:00–9:50 B2.13
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úspěšným absolvováním kurzu si student osvojí základy evoluční psychologie se zaměřením na současné trendy evoluční psychologie v oblasti základních kognitivních procesů a sociální neurovědy.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni aplikovat poznatky ze evoluční psychologie jako širší rámec pro porozumění sociální psychologie a psychologie mysli a ideálně i ve svých vlastních životech.
Osnova
 • Historie evoluční teorie (Darwin, Hamilton, Dawkins aj.) Základní pojmy evoluční teorie. (Evoluce, adaptace, přirozený výběr, gen). Kauzalita a různé úrovně vysvětlení v evoluční teorii (Tinbergen, Buss). Oblasti evoluční psychologie s ohledem na cíle a metody výzkumu. Klasické bioevolučné teorie - hlavní témata: sexualita, výchova aj. Sociální evoluční psychologie a její témata I .: kooperace, rivalita, koalice, sociální evoluce a kultura. Sociální evoluční psychologie a její témata II: machiavelistickou inteligence, morálka. Modularita v kontextu evoluční psychologie (Fodor, Chomsky, Tooba a Cosmidesová aj.). Typy modulů a současný pohled na modularitu a kritika přístupu. Kognitivní procesy z pohledu evoluční psychologie. Komunikace a jazyk (Dunbar, Pinker). Sociální mozek - sociální kognice, teorie mysli, zrcadlící neurony, narušená sociální kognice. Kritické zhodnocení Evoluční psychologie a jejího směřování.
Literatura
  povinná literatura
 • BARRETT, Louise, R. I. M. DUNBAR a John LYCETT. Evoluční psychologie člověka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 551 s. ISBN 9788071789697. info
 • Vybraná studie z oblasti evoluční psychologie publikována v odborném časopise
  doporučená literatura
 • ZARATE, Oscar. Evoluční psychologie. Edited by Dylan Evans. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 175 s. ISBN 807178611X. info
 • WRIGHT, Robert. Morální zvíře. Translated by Antonín Hradilek - Hana Žantovská. Praha: Lidové noviny, 2011. 452 s. ISBN 9788074220753. info
  neurčeno
 • DUNBAR, R. I. M. Příběh rodu Homo : nové dějiny evoluce člověka. Translated by Jana Enderlová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 222 s. ISBN 9788020017154. info
 • RIDLEY, Matt. Červená královna : [sexualita a vývoj lidské přirozenosti]. Translated by Martin Konvička. Vyd. 2., v Portálu 1. Praha: Portál, 2007. 315 s. ISBN 9788073671358. info
Výukové metody
přednáška, diskuse, student prezentuje analýzu vědeckých článků na téma z oblasti evoluční psychologie
Metody hodnocení
závěrečná zkouška - písemka
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PSBA024