PSBB004 Psychosémantika

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 C42
Předpoklady
PSBA009 Metodologie psychologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/8, pouze zareg.: 1/8
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je určen zájemcům o psychologické aspekty významu. Je věnován výsledkům empirických studií psychologických aspektů jazyka a možnostem diagnostického využití poznatků psychosémantiky. Zájemci zde mohou hledat téma svojí ročníkové nebo diplomové práce.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu budou studenti:
rozumět základním pojmům sémiotiky
znát základní psychosémantické metody
schopni diskutovat o různých aspektech psychologie významu.
Osnova
  • vztah psychologie, jazykovědy, filosofie jazyka a sémiotiky
  • psycholingvistika a psychosémantika
  • základní poznatky psychosémantiky (Miller, Kreitler a Kreitler, Johnson-Laird, Kelly, Osgood, Šmelev, Petrenko)
  • příklady výzkumů
Literatura
  • URBÁNEK, Tomáš. Psychosémantika. Psychosémantický přístup ve výzkumu a diagnostice. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. 361 s. (název edice a číslo svazku resp. verze - není). ISBN 80-86669-03-3. info
  • VYGOTSKIJ, Lev Semenovič. Myšlení a řeč. Vyd. 2. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 295 s. URL info
  • VYGOTSKIJ, Lev Semenovič a Jan PRŮCHA. Psychologie myšlení a řeči. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 135 s. ISBN 8071789437. info
  • SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Edited by Albert Sechehaye - Charles Bally - Tullio De Mauro, Translated by Fran. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1989. 467 s. ISBN 8020700706. info
Výukové metody
Jeden dvouhodinový seminář týdně, diskuse v hodině
Metody hodnocení
Referát - 10-15 minut (25%), účast na semináři (75%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.