PSBB026 Advances in sport psychology

Filozofická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of this course is to introduce current trends in sport psychology and human movement studies. The primary focus will be on skill acquisition, evidence-based applied sport psychology, neurophysiology, and cognitive aspects of sport psychology. At the end of the course, students should be able to critically evaluate research studies and use the gained knowledge as a stepping-stone to further explore the topic of research sport psychology and human movement in general.
Výstupy z učení
After completion of the course the student will be:
- better informed of current trends in sport psychology and human movement studies;
- more familiar with the skill acquisition, evidence-based applied sport psychology, neurophysiology, and cognitive aspects of sport psychology;
- able to critically evaluate research studies;
- able to use the gained knowledge as a stepping-stone to further explore the topic of research sport psychology and human movement in general.
Osnova
 • L1 Introduction to Sport Psychology & Human Movement Studies
 • L2 Perceptual-Cognitive Skills in Sport – Attention, Anticipation, and Decision Making
 • L3 Skill Acquisition in Sport I - Deliberate practice & play in sport
 • L4 Skill Acquisition in Sport II – Motor learning through a motivational lens
 • L5 Skill Acquisition in Sport III – Implicit motor learning
 • L6 Eye Tracking Methods in Sport Expertise
 • L7 Augmented Feedback in Sport + Principles of effective practice and instruction
 • L8 Psychological characteristics of expert performers
 • L9 Psychological Skills Training I
 • L10 Psychological Skills Training II
 • L11 Doing research in Sport Psychology & Human Movements
 • L12 Esports
Literatura
  doporučená literatura
 • TENENBAUM, Gershon a Robert C EKLUND. Handbook of Sport Psychology. Wiley, 2007. 3 edition. ISBN 978-0-471-73811-4. info
 • Skill acquisition in sport : research, theory and practice. Edited by Nicola J. Hodges - A. M. Williams. 2nd. ed. New York: Routledge, 2012. xxvi, 385. ISBN 9780415607865. info
 • BAKER, Joseph a Damian FARROW. Routledge Handbook of Sport Expertise. Routledge, 2015. ISBN 978-0-415-83980-8. info
 • MELLALIEU, Stephen a Sheldon HANTON. Advances in Applied Sport Psychology: A Review. Routledge, 2008. ISBN 978-0-415-44763-8. info
Výukové metody
Theoretical preparation - lectures. Seminar work - discussions, work in small groups. Short experiments. Home readings.
Metody hodnocení
Students will be required to complete three online quizzes during the course. The course will be completed with a final test consisting of 60 questions (50% of them will be selected from the three online quizzes). The deadlines and the specific requirements will be discussed in the first lecture.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Revidováno 4. 1. 2018: Pavel Humpolíček, Ph.D.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PSBB026