PSBB035 Sebezkušenostní víkend s arteterapií

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Daniela Halámková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Alena Pučelíková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Předpokladem účasti v kurzu je motivace k sebepoznání skrze arteterapeutické techniky a otevřenost v rámci skupiny. Motivace studentů a studentek bude posouzena na základě motivačního dopisu, který studenti/tky dodají k žádosti o zápis předmětu. Motivační dopis o délce maximálně 1 normostrany by měl mít podobu eseje, ve které student/ka popíše svoje důvody k zájmu o kurz a svoje očekávání s tím spojené. Kurz doporučujeme studentům a studentkám, kteří již absolvovali předmět PS_BA011 Sociálně-psychologický výcvik ve skupině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/14, pouze zareg.: 4/14
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na získání vlastních zkušeností i základních teoretických poznatků ze skupinové arteterapie. Cílem je rozšíření sebepoznání skrze arteterapeutické techniky, zážitek skupinové dynamiky a práce.
Výstupy z učení
Student/studentka bude po absolvování předmětu: -schopen/schopna lépe rozumět skupinové dynamice a jeho/její roli v ní -mít za sebou zážitek vlastního sebepoznání -schopen/schopna použít praktické nástroje pro práci se skupinou, případně jedincem -schopen/schopna použít konkrétní materiály pro další seberozvoj -schopen/schopna používat současnou literaturu v dané oblasti
Osnova
  • Zásady práce se skupinou. Hranice skupiny a skupinové bezpečí. Skupinová dynamika. Základní techniky arteterapie. Arteterapie - konkrétní techniky ve skupině. Arteterapie - konkrétní techniky pro jednotlivce. Základní techniky pohybové terapie a dramaterapie. Imaginace a relaxace.
Literatura
    doporučená literatura
  • LIEBMANN, Marian. Skupinová arteterapie : nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci. Translated by Johana Elisová. Vydání první. Praha: Portál, 2005. 279 stran. ISBN 8071788643. info
  • Katatymně imaginativní psychoterapie. Edited by Hanscarl Leuner - Eberhard Wilke, Translated by Lucie Pelková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 247 s. ;. ISBN 978-80-7367-248-5. info
  • SMITH, Edward W. L. Tělo v psychoterapii. Translated by Silvie Struková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 205 s. ISBN 9788073671440. info
  • ŠICKOVÁ-FABRICI, Jaroslava. Základy arteterapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 167 s. ISBN 8071786160. info
  • VALENTA, Milan. Dramaterapie. Vyd. 2., v nakl. Portál 1. Praha: Portál, 2001. 150 s. ISBN 8071785865. info
Výukové metody
Předmět bude probíhat blokově formou jednorázového třídenního "výcviku" mimo Brno, od pátku do neděle, v první polovině října 2019 (15. - 17. 10. 2021, detaily o místě konání poskytneme včas). Pro úspěšné ukončení předmětu je účast po celou dobu programu povinná. V závěru "výcviku" nebo po jeho skončení budou mít studenti/studentky za úkol napsat krátkou esej o arteterapii a svých zkušenostech.
Metody hodnocení
Aktivní účast na celém programu, krátká esej v závěru "výcviku".
Informace učitele
V podzimním semestru 2021 kurz proběhne v termínu 15. - 17. 10. 2021. Kurz bude otevřen jedině v případě, že se naplní jeho kapacita (12-14 studentů/studentek).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 1 x za semestr - PÁ-NE.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PSBB035