PSMB049 Úvod do koučování pro psychology

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Michal Hummel (přednášející), PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Libor Komárek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Odehnalová (přednášející)
Garance
Mgr. Michal Hummel
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý pátek 9:00–12:40 J21
Předpoklady
Bakalářská zkouška. Aktivní účast na přednáškách a seminářích.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/15, pouze zareg.: 1/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy koučinku. Studenti se naučí, jak používat základní koučovací techniky ve svém životě i práci.
Výstupy z učení
Absolventi budou:
- rozumět základním principům koučování
- schopni aplikovat teoretické znalosti o koučinku v praxi
- schopni cíleně využívat vybrané nástroje a techniky koučování.
Osnova
 • Koučování v kontextu dalších rozvojových metod.
 • Historie koučování.
 • Principy a pravidla koučovacího procesu, etika koučování.
 • Předpoklady pro práci kouče, koučovací pozice.
 • Práce s cíli v koučování, SMART.
 • Model G.R.O.W.
 • Koučovací otázky.
 • Vedení koučovacího rozhovoru.
 • Koučovací techniky.
 • Koučování ve firmách.
 • Koučování v psychologické praxi.
Literatura
  doporučená literatura
 • WILDFLOWER, L. Skrytá historie koučování. Praha: Portál, 2015
 • palmer
 • BOHUŇKOVÁ, I. Sám sobě koučem. Olomouc: Poznání, 2010.
 • NEENAN, M., PALMER, P. Kognitivně-behaviorální koučink v praxi. Brno: Motiv Press, 2015.
 • ATKINSON, M. Koučink – věda i umění: vnitřní dynamika. Praha: Portál, 2009
 • CRKALOVÁ, Anna a Norbert RIETHOF. Průvodce světem koučování a osobnostní typologie : inspirace pro praxi. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2012. 336 s. ISBN 9788072612529. info
 • GALLWEY, W. Timothy. Inner game pro manažery : tajemství vysoké pracovní výkonnosti. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2010. 258 s. ISBN 9788072612130. info
 • WHITMORE, John. Koučování : rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, metoda transpersonálního koučování. Translated by Aleš Lisa. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Management, 2009. 243 s. ISBN 9788072612734. info
 • BARTONÍČKOVÁ, Monika. Kariérový koučink. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2007. 308 s. ISBN 9788086851518. info
 • PARMA, Petr. Umění koučovat : systemické koučování ve firmě, rodině a škole pro kouče i koučované, studenty, odborníky i veřejnost. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2006. 222 s. ISBN 8086851346. info
Výukové metody
Přednášky; Semináře - diskuse studentů k probíraným tématům a praktická cvičení.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného ukončení předmětu: 1) 80% účast na seminářích 2) zpracování seminární práce 3) 70 % bodů v závěrečném písemném testu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.