TIM_B_019 Vizuální kompozice v čase I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. přednáška+individuální výuka. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MgA. Filip Cenek (přednášející), doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. MgA. Filip Cenek
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:50 218
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 5 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/5, pouze zareg.: 0/5, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/5
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Anotace:
Komponování analogového a digitálního obrazu, manipulovaná fotografie, tvorba a zpracování pohyblivého obrazu. Zásady vizuální komunikace, filmová řeč, tvarová a barevná ikonografie apod. Prakticky orientovaný kurz, zabývající se zpracováním obrazů v počítači s důrazem na rozvíjení skladebných a tvůrčích schopností studentů. Cílem kurzu je bezproblémové zvládnutí základního řetězce zpracování digitálních obrazů pomocí současných počítačových technologií. V druhém semestru je upřednostňován individuální přístup a pomoc s řešením konkrétního projektu studenta (či skupiny), a to zejména v oblasti aplikace a kreativního využití efektových a kompozičních programů Adobe AfterEffects, Discreet Combustion a Bauhaus Mirage.
Osnova
 • Obsahové zaměření:
 • Převážně prakticky orientovaný kurz, zabývající se tvorbou a zpracováním pohyblivého obrazu v počítači, s důrazem na rozvíjení tvůrčích schopností studentů. Předmět se soustředí především na základy komponování a skladby temporalizovaného obrazu (obrazu, který zahrnuje čas přímo ve své existenci). V druhém semestru kurzu je upřednostňován individuální přístup a pomoc s řešením konkrétního projektu studenta (či skupiny), a to zejména v oblasti kreativního využití střihových a kompozičních programů. Počet účastníků kurzu je kapacitně omezen.
 • Osnava vyjde ze znalostí a požadavků přihlášených studentů, bude upřesněna na prvním setkání.
Literatura
 • Manuály, uživatelská fóra a rozcestníky: Adobe (www.adobe.com), Discreet (www.discreet.com), Quicktime (www.apple.com/quicktime), portály digitalproducer.com, desktopvideo.about.com, dvcentral.org ad.
 • Bellour, Raymond & Bandy, Mary Lea (eds.): Godard. Son + Image 1974–1991. New York 1992
 • Antologie textů k~Úvodům. FAMU, Praha 2006
 • Aumont, Jacques: Obraz. AMU, Praha 2006
 • Sitney, P. Adams: Une histoire du cinéma. Museé national d’art moderne, Paris 1976
 • Beránek, Petr.: Digitální video v~praxi. UNIS, Praha 2001
 • Skripta FAMU (části, týkající se střihové skladby)
 • Manovich, Lev: The Language of New Media. MIT Press, 2001
 • Wodtke, Mark: Mind Over Media. McGraw-Hill, New York 1993
 • Beyond Narrative. DVD-ROM, ZKM, Karlsruhe 2003
 • Epstein, Jean: Poetika obrazů. Herrmann & synové, Praha 1997
 • Reiser, Martin & Zapp, Andrea (eds.): New Screen Media: Cinema/Art/Narrative. London 2002
 • Vogel, Amos: Film as a Subversive Art. Random House, New York (on-line)
 • Block, Bruce: The Visual Story: Seeing the Structure of Film, TV, and New Media. FP, 2001
 • Čada, Ondřej: Digitální video krok za krokem. Grafika Publishing, Praha 2002
 • Ulver, Stanislav: Západní filmová avantgarda. ČFÚ, Praha 1991
Výukové metody
lecture: 1 hour seminar: 2 hours (individual)
Metody hodnocení
Podzimní semestr: zápočet: esej na dané téma (2 normostrany) Jarní semestr: zkouška: konzultování vlastního projektu během semestru a jeho následné předvedení a ústní obhajoba zvolených postupů k jeho realizování
Navazující předměty
Informace učitele
Zajištění výuky: Kabinet video FaVU VUT Jméno vyučujícího: MgA. Filip Cenek Rozvrh: viz rozvrh TIM na stránkách ÚHV Kapacita: § 12 studentů MgA. Filip Cenek
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.