CJJ02 Současný český jazyk - fonetika a fonologie

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Richard Holaj (cvičící)
Mgr. Anna Poĺomská (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–12:50 D22
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CJJ02/01: Út 10:00–10:50 D41, M. Ziková
CJJ02/02: Út 11:00–11:50 D41, M. Ziková
CJJ02/03: Čt 11:00–11:50 G24, R. Holaj
CJJ02/04: Čt 10:00–10:50 G24, R. Holaj
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 119/120, pouze zareg.: 0/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studenty se základními pojmy fonetiky a fonologie. Student by měl být schopen aplikovat tyto pojmy na češtinu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- používat mezinárodní fonetickou abecedu IPA;
- klasifikovat české vokály a konsonanty podle jejich fonetických vlastností;
- popsat distribuci hlásek a formalizovat ji;
- pracovat s fonologickými rysy;
- porozumět rozdílu mezi hloubkovou a povrchovou fonologickou strukturou;
- popsat základní fonologické procesy v češtině a formalizovat je;
- definovat základní principy sylabifikace a popsat základní typy slabik.
Osnova
 • 1. Vztah mezi grafickou a zvukovou stránkou: grafém – hláska, transkripce, IPA
 • 2. Fonetika: klasifikace vokálů
 • 3. Fonetika: klasifikace konsonantů
 • 4. Segmentální fonologie: distribuce hlásek (vázaná vs. volná, komplementární); minimální páry; foném/alofon
 • 5. Segmentální fonologie: dekompozice hlásek na fonologické rysy; přirozené fonologické třídy
 • 6. Fonologie a morfologie (generativní model): hláskové alternace jako výsledek fonologických procesů; hloubková vs. povrchová fonologická struktura; fonologická pravidla
 • 7.-11. Prozodická (suprasegmentální) fonologie
Literatura
  povinná literatura
 • Oostendorp, Marc: Phonology.
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 1092 stran. ISBN 9788074224812. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Fonetika a fonologie. 2. doplněné. Brno: Masarykova univerzita Eplortál, 2008. 215 s. none. ISSN 1802-128X. URL info
 • SKARNITZL, Radek, Pavel ŠTURM a Jan VOLÍN. Zvuková báze řečové komunikace : fonetický a fonologický popis řeči. První vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2016. 170 stran. ISBN 9788024632728. URL info
Výukové metody
Přednáška, seminář, diskuze v hodině, domácí úkoly, písemné testy.
Metody hodnocení
Předpoklady k ukončení kurzu: 1) pravidelná účast v seminářích, 2) vypracování 3 domácích úkolů a jejich odevzdání do ISu v předepsaném termínu, 3) absolvování 3 průběžných písemných testů. Průběžné testy se budou konat v těchto termínech: 1. test (fonetika): út 11.10. (skupiny 01/02) a čt 13.10. (skupiny 03/04) 2. test (segmentální fonologie): út 15.11. (skupiny 01/02) a čt 17.11. (skupiny 03/04) 3. test (suprasegmentální fonologie): út 13.12. (skupiny 01/02) a čt 15.12. (skupiny 03/04) Hodnocení kurzu: celkem 33 bodů za semestr, min. hranice úspěšnosti: 22 bodů test 1-3: max. 10 bodů každý úkoly 1-3: 1 bod za včasné odevzdání Hodnoticí škála: 22-24 = E, 25 = D, 26-28 = C, 29 = B, 30-33 = A
Informace učitele
Kurz se skládá z přednášky (1 vyučovací hodina) a semináře (1 vyučovací hodina). Tématem přednášek jsou základy fonetiky a obecné koncepty fonologie, které jsou v seminářích aplikovány na češtinu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJJ02