DISB001 Divadlo v dějinách evropské kultury I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/5. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Teerink Turzíková (pomocník)
Garance
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 G01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se věnuje s dějinám divadla v kontextu evropské kultury od počátku do konce 16. století.

Předmět je určen studentům 1. ročníku KDS a je pro ně povinný.
Kurz probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
- identifikovat základní rysy evropských kulturních epoch;
- interpretovat stylotvorné činitele daných kulturních epoch;
- pojmenovat pozici divadla v kontextu kultury daného období;
- vysvětlit společenskou funkci divadla v daných obdobích.
Osnova
 • 1. Úvod, organizace, cíle, metody, literatura
 • 2. Rituál a divadlo
 • 3. Divadlo antického Řecka
 • 4. Divadlo antického Říma
 • 5. Univerzalita středověku
 • 6. Pozdní středověk
 • 7. Renesanční humanismus a divadlo
 • 8. Vznik perspektivního jeviště
 • 9. Divadlo jako manýristický labyrint I - anglická renesance a manýrismus
 • 10. Divadlo jako manýristický labyrint II - španělské divadlo a český humanismus
 • 11. Na prahu baroka
 • 12. Závěr
 • Zápočtový, závěrečný test
Literatura
  povinná literatura
 • BĚLINA, Pavel. Dějiny zemí koruny české. 8. vyd. Praha: Paseka, 2002, 328 s. ISBN 80-7185-503-0. info
 • BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 1999, 948 s. : i. ISBN 80-7106-364-9. info
 • Theatre histories : an introduction. Edited by Gary Jay Williams - Phillip B. Zarrilli. 1st pub. New York: Routledge, 2006, xxxi, 544. ISBN 9780415227285. info
  doporučená literatura
 • GOMBRICH, E. H. Příběh umění. 1. vyd. Praha: Argo, 1995, 683 s. ISBN 80-204-0685-9. info
 • GOMBRICH, E. H. Stručné dějiny lidstva : pro malé i velké čtenáře. Translated by Eva Pátková. Vyd. 1. Praha: Aurora, 1999, 299 s. ISBN 8085974657. info
Výukové metody
přednáška, diskuse, samostatná četba, průběžné úkoly, návštěva doporučených inscenací a projekcí
Metody hodnocení
Splnění úkolů v elfu, závěrečný test a ústní zkouška. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Navazující předměty
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.