DU1702 Epochy dějin umění II: Středověk, migrace a zrození Evropy

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/4/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres (přednášející)
Bc. Michaela Váňová (cvičící)
Garance
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý pátek 9:00–12:40 K31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro studenty dějin umění "Completus" nebo "Maior", musí být přednáška absolvována v prvním roce
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška je koncipována jako komplexní úvod do středověké umělecké kultury. Vycházejíc z tradiční periodizace, bude zaměřena na evropské výtvarné umění od III. do XV. století našeho letopočtu. Kurz bude zakotven v chronologického přístupu, ale témata, kolem kterých se bude vyvíjet, jsou širšího rázu, od tradičních ikonografických a stylistických studijí, přes otázky sociálních dějin umění, až po analýzy antropologického a sociologického charakteru. Důraz bude kladem mimo jiné na mnohostrannost uměleckých středověkých děl ve snaze rozbít klišé o nadřazenosti sochařství a malířství. (Zvláštní pozornost bude věnována například nejcennější středověké technice, zlatnictví, ale také řezbě ze slonovinové kosti, či dřevořezbě). Zaměříme se také na vzájemnou interakci různých technik v rámci vekých středověkých projektů. Cílem této přednášky je seznámit studenty s prvním vhledem do středověké tvorby a položit zásadní otázky týkající se metodologie oboru. Vést je k pochopnení komplexnosti středověkého vizálního světa.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period historie západního umění;
- kriticky přistupovat k tradiční periodizaci dějin umění;
- badatelské a kritické práce s vybranými artefakty dějin středověkého umění;
Osnova
  • -Úvod: metodoligické otázky a umění katakomb, III. století -Raně křesťanské umění po roce 312: pohanská tradice a křesťanský svět (Řím, Ravenna, Neapol, Jeruzalém, Cařihrad,…). -Od portrétu k ikoně: figurální tvorba od VI do VIII století. -Klasické, antiklasické a "věčný helenismus": figurální tvorba od VI do VIII století. -Ohlédnutí na východ: Byzanc ale také Islám. -Doba Karlovců: intelekutální tvorba? (IX.-X. století) -Otonské umění, Západ a Východ. (X.-XI. století) -"Znovuzrození" monumentálního sochařství, 1050-1150. -Malířství vrcholného středověku (1050-1200). -Francie, Německo a "gotika": historie a mýtus (1144-1270). -Nicola a Giovanni Pisano: dvě generace a dva světy. -Giotto a jeho škola. -Za vlády Otce vlasti: umění XIV. století v Čechách. -Gentile da Fabriano, "mezinárodní gotika" a konce středověků….
Literatura
  • Jean-Pierre Caillet [et al.], L'art du Moyen-Age : Occident, Byzance, Islam, Paris 1995
  • Richard Krautheimer, "Introduction to an 'Iconography of medieval architecture', Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 5 (1942), pp. 1-33.
  • KESSLER, Herbert L. Seeing medieval art. Ontario: Broadview Press, 2004. 256 s. ISBN 1551115352. info
  • NEES, Lawrence. Early medieval art. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2002. 272 s. ISBN 0192842439. info
  • KESSLER, Herbert L. Spiritual seeing : picturing God's invisibility in medieval art. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2000. xiii, 265. ISBN 0812235606. info
  • BELTING, Hans. Bild und Kult : eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. 2., unveränderte Aufl. München: C.H.Beck, 1991. 700 s. ISBN 3406343678. info
  • BELTING, Hans. The image and its public in the Middle Ages : form and function of early paintings of the Passion. Translated by Mark C. Bartusis - Raymond Meyer. New Rochelle, New York: Aristide D. Caratzas, 1990. viii, 298. ISBN 0892414030. info
Výukové metody
Interaktivní přednáška, teoretická příprava, samostatná příprava, první badatelská práce, výstup: ústní test obecných znalostí středověké tvorby.
Metody hodnocení
Ustní test obecných znalostí středověké tvorby.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je povinný spolu s dalšími souvisejícími a navazujícími kurzy propedeutického roku: DU0106 Epochy dějin umění I DU0108 Epochy dějin umění III DU0109 Epochy dějin umění IV.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/DU1702