DU1702 Epochy dějin umění II: Středověk, migrace a zrození Evropy

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/4/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, Docent in Church History (přednášející)
Bc. Margarita Khakhanova (cvičící)
Garance
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, Docent in Church History
Seminář dějin umění – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění – Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý pátek 9:00–12:40 K31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro studenty dějin umění "Completus" nebo "Maior", musí být přednáška absolvována v prvním roce
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška je koncipována jako komplexní úvod do středověké umělecké kultury. Vycházejíc z tradiční periodizace, bude zaměřena na evropské výtvarné umění od III. do XV. století našeho letopočtu. Kurz bude zakotven v chronologického přístupu, ale témata, kolem kterých se bude vyvíjet, jsou širšího rázu, od tradičních ikonografických a stylistických studijí, přes otázky sociálních dějin umění, až po analýzy antropologického a sociologického charakteru. Důraz bude kladem mimo jiné na mnohostrannost uměleckých středověkých děl ve snaze rozbít klišé o nadřazenosti sochařství a malířství. (Zvláštní pozornost bude věnována například nejcennější středověké technice, zlatnictví, ale také řezbě ze slonovinové kosti, či dřevořezbě). Zaměříme se také na vzájemnou interakci různých technik v rámci vekých středověkých projektů. Cílem této přednášky je seznámit studenty s prvním vhledem do středověké tvorby a položit zásadní otázky týkající se metodologie oboru. Vést je k pochopnení komplexnosti středověkého vizálního světa.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period historie západního umění;
- kriticky přistupovat k tradiční periodizaci dějin umění;
- badatelské a kritické práce s vybranými artefakty dějin středověkého umění;
Osnova
  • -Úvod: metodoligické otázky a umění katakomb, III. století -Raně křesťanské umění po roce 312: pohanská tradice a křesťanský svět (Řím, Ravenna, Neapol, Jeruzalém, Cařihrad,…). -Od portrétu k ikoně: figurální tvorba od VI do VIII století. -Klasické, antiklasické a "věčný helenismus": figurální tvorba od VI do VIII století. -Ohlédnutí na východ: Byzanc ale také Islám. -Doba Karlovců: intelekutální tvorba? (IX.-X. století) -Otonské umění, Západ a Východ. (X.-XI. století) -"Znovuzrození" monumentálního sochařství, 1050-1150. -Malířství vrcholného středověku (1050-1200). -Francie, Německo a "gotika": historie a mýtus (1144-1270). -Nicola a Giovanni Pisano: dvě generace a dva světy. -Giotto a jeho škola. -Za vlády Otce vlasti: umění XIV. století v Čechách. -Gentile da Fabriano, "mezinárodní gotika" a konce středověků….
Literatura
  • Jean-Pierre Caillet [et al.], L'art du Moyen-Age : Occident, Byzance, Islam, Paris 1995
  • Richard Krautheimer, "Introduction to an 'Iconography of medieval architecture', Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 5 (1942), pp. 1-33.
  • KESSLER, Herbert L. Seeing medieval art. Ontario: Broadview Press, 2004, 256 s. ISBN 1551115352. info
  • NEES, Lawrence. Early medieval art. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2002, 272 s. ISBN 0192842439. info
  • KESSLER, Herbert L. Spiritual seeing : picturing God's invisibility in medieval art. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2000, xiii, 265. ISBN 0812235606. info
  • BELTING, Hans. Bild und Kult : eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. 2., unveränderte Aufl. München: C.H.Beck, 1991, 700 s. ISBN 3406343678. info
  • BELTING, Hans. The image and its public in the Middle Ages : form and function of early paintings of the Passion. Translated by Mark C. Bartusis - Raymond Meyer. New Rochelle, New York: Aristide D. Caratzas, 1990, viii, 298. ISBN 0892414030. info
Výukové metody
Interaktivní přednáška, teoretická příprava, samostatná příprava, první badatelská práce, výstup: ústní test obecných znalostí středověké tvorby.
Metody hodnocení
Ustní test obecných znalostí středověké tvorby.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je povinný spolu s dalšími souvisejícími a navazujícími kurzy propedeutického roku: DU0106 Epochy dějin umění I DU0108 Epochy dějin umění III DU0109 Epochy dějin umění IV.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.