ETBA102 Náboženství a sociální vědy

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
PhDr. Roman Doušek, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět představuje vstup do problematiky výzkumu náboženství. Studenty seznamuje se základními přístupy k náboženství v sociálních vědách, zabývá se jednotlivými koncepty z výzkumu náboženství i souvisejícími reáliemi.
Výstupy z učení
Na konci přednáškového cyklu student bude schopen definovat a interpretovat vybrané pojmy z dějin etnologie náboženství. Student bude schopen diskutovat tuto problematiku z pozic etnologie.
Osnova
 • 1. Vymezení předmětu zájmu; jejich etnologický výzkum; metodologie.
 • 2. Definice náboženství.
 • 3. Typologie náboženství.
 • 4. Šamanismus.
 • 5. Totemismus.
 • 6. Mana, tabu, animismus, animatismus, fetišismus.
 • 7. Mýtus.
 • 8. Rituál.
 • 9. Magie.
 • 10. Kouzelníci, čarodějové.
 • 11. Synkretismus.
Literatura
  doporučená literatura
 • PALS, Daniel L. Osm teorií náboženství. Translated by Lucie Valentinová. Vydání první. Praha: ExOriente, 2015. 483 stran. ISBN 9788090521124. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Navazující předměty
Informace učitele
Další literatura Bowie, F.: Antropologie náboženství. Praha 2008. Durkheim, É.: Elementární formy náboženského života. Systém totemismu v Austrálii. Praha 2002. Eliade, M: Dějiny náboženského myšlení I–III. Praha 1995–1997. Geertz, C.: Interpretace kultur. Praha 2000. Lévi-Strauss, C.: Myšlení přírodních národů. Praha 1996 (a jiná vydání). Lévi-Strauss, C.: Totemismus dnes. Praha 2001. Lévy-Bruhl, L.: Myšlení člověka primitivního. Praha 1999. Segal, R. A.: Stručný úvod do teorie mýtu. Praha 2017. Waardenburg, J.: Bohové zblízka. Systematický úvod do religionistiky. Brno 1997.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/ETBA102