PV2A305 Seminář z diplomatiky novověku

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–9:40 B2.24
Předpoklady
Absolvování kurzů Novověká diplomatika I a II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je aplikace poznatků z přednášek k diplomatice v době novověku I a II na konkrétní materiál.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- analyzovat novověký diplomatický materiál
- interpretovat obsah jednotlivých písemností
- samostatně definovat nové typy dosud nezpracovaných písemností
- stanovovat jejich typologické odlišnosti
Osnova
  • Náplní semináře bude četba a následná analýza různých druhů písemností z období novověku. Diskutované ukázky budou zasahovat také do oblastí diplomaticky dosud nezpracovaných, protože část písemností (zejména z moderní doby) není diplomatikou dostatečně podchycena. Také budou probírány různé úřední postupy.
Literatura
  • VAŠKŮ, Vladimír. Studie o správních dějinách a písemnostech moravského královského tribunálu z let 1636 - 1749. In Spisy FF UJEP. Brno, 1969, s. 117. č. 144. info
  • SVITÁK, Zbyněk. Z počátků moderní byrokracie : nejvyšší zeměpanský úřad na Moravě v letech 1748-1782. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2011, 587 s. Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 21. ISBN 978-80-86488-91-2. info
  • VAŠKŮ, Vladimír. Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století. In Spisy FF UJEP. Brno, 1981, s. 168. č. 230. info
  • Česká diplomatika do r. 1848. Edited by Jindřich Šebánek - Zdeněk Fiala - Zdeňka Hledíková. 2. nezm. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1984, 376 s. info
  • HOCHEDLINGER, Michael. Aktenkunde : Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit. Wien: Oldenbourg, 2009, 292 s. ISBN 9783486589337. info
  • Šmilauerová, Eva. Správní vývoj a diplomatika písemností okresních národních výborů v letech 1945-1960. Sborník archivních prací. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČSR, 1982, Roč. 32, č. 1 (1982), s. 43-169.
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Samostatná závěrečná práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.