SAKS003 Kulturní perspektivy kolonizace severní Ameriky

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adéla Hladká (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A. (přednášející)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Centrum severoamerických studií – Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Centrum severoamerických studií – Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 K12 nerezervovat
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
This course offers an overview of the critical historical events that define the history of European colonization of North America beginning at the end of the fifteenth century. Selected original documents and texts are use to supplement scholarly texts on the topic, covering areas relating to culture, literature and art as well as history.
Výstupy z učení
Upon completing this course students will have an understanding of the history of European colonization of North America and how this colonization has contributed to the creation of historical and cultural legacies that still dominate the relationships between America’s indigenous peoples and the majority populations of Canada, Mexico and the United States.
Osnova
 • This course will provide students with an overview of European colonization of North American, focusing on the interactions between the colonizers and the indigenous populations of North America. The course is divided into three modules: Spanish Colonization, French Colonization and Anglo-American colonization. Readings will include a general historical overview of colonization and primary period texts relating to the specific modules. The readings for this course will be available in English and either French or Spanish. Seminars and discussions will be held primarily in English.
Literatura
  povinná literatura
 • JANÁČEK, Josef. Čtyři plavby Kryštofa Kolumba. Praha: Panorama, 1992, 322 s., [1. ISBN 80-7038-213-9. info
 • Select letters of Christopher Columbus, with other original documents, relating to his four voyages to the New World. Edited by Christopher Columbus - Richard Henry Major. Farnham, Surrey: Ashgate, 2010, xc, 240 p. ISBN 9781409415077. info
 • CASAS, Bartolomé de las. In defense of the Indians : the defense of the Most Reverend Lord, Don Fray Bartolomé de las Casas, of the Order of Preachers, late Bishop of Chiapa, against the persecutors and slanderers of the peoples of the New World discovered across the seas. Edited by Martin E. Marty, Translated by Stafford Poole. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1992, xxvi, 385. ISBN 0875805566. info
 • DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. Pravdivá historie dobývání Mexika. Praha: Odeon, 1980, 445 s. info
 • FERRO, Marc. Dějiny kolonizací : od dobývání po nezávislost 13.-20. století. Vyd. 1. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2007, 503 s. ISBN 9788071060215. info
 • KAŠPAR, Oldřich. Dějiny Mexika. Edited by Eva Mánková. Praha: Lidové noviny, 2000, 389 s. ISBN 80-7106-269-3. info
  neurčeno
 • DICKASON, Olive Patricia. The myth of the savage : and the beginnings of French colonialism in the Americas. Edmonton, Alta.: University of Alberta Press, 1997, xvii, 372. ISBN 0-88864-285-7. info
 • DICKASON, Olive Patricia. Le mythe du sauvage :traduit de l'anglais par Jude des Chenes. Sillery, Québec: Septentrion, 1993, 451 s. ISBN 2-921114-96-8. info
 • YOUNG, Robert. White mythologies : writing history and the West. London: Routledge, 1990, viii, 232. ISBN 0415053722. info
Výukové metody
Seminar: lectures, class discussion and group projects
Metody hodnocení
Group presentation and written exam
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.