ETMA114 Etnografie a film: způsoby vidění za objektivem

Filozofická fakulta
podzim 2023

Předmět se v období podzim 2023 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Michal Pavlásek, Ph.D. (přednášející), prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (zástupce)
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s rozmanitým způsobem prezentace sociálních skupin, jevů a projevů skrze filmovou a fotografickou reprezentaci, která představuje svébytnou žánrovou etnografickou formu (audio)vizuálního uchopení sociální reality. Kurz bude založený na představení vývoje etnografického filmu a myšlení (produkovaného oborovou platformou vizuální antropologie) prostřednictvím prezentace filmově-etnografických výstupů a fotografických projektů, jejichž kontext bude se studenty diskutován a kriticky reflektován.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen prezentovat problematiku kultury a společnosti z úhlu audiovizuálního zachycení a rozlišovat různé roviny etnografického filmu.
Osnova
  • Prezentace filmů a fotografií spolu s přednáškami a diskusemi na základě platformy vizuální antropologie.
Literatura
  • BERGER, John. Způsoby vidění. Praha: Labyrint, 2016. 150 s. info
  • PETRÁŇ, Tomáš. Ecce homo : (esej o vizuální antropologii). Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 305 s. ISBN 9788073953416. info
Výukové metody
Přednášky, společná interpretace audiovizuálních ukázek, aktivní zapojování do diskuze, práce ve skupině.
Metody hodnocení
Účast na přednáškách, průběžné plnění úkolů a závěrečná esej.
Informace učitele
Další literatura:
Burzová, Petra - Hirt, Tomáš - Lupták, Lubomír. Vizuální antropologie: Klíčové studie a texty. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. 1.vyd.
Heider, K. G. Ethnographic Film. Austin: University of Texas Press, 2006.
Pink, Sarah. Doing Visual Ethnography. London: Sage Publications, 2007.
Sontagová, Susan: O fotografii. Praha: Paseka 2002.
Další komentáře
Poznámka k periodicitě výuky: jeden semestr.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/ETMA114