ETMA118 UNESCO a ochrana kulturního nehmotného dědictví

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (přednášející)
Michal Beneš (přednášející)
PhDr. Eva Kuminková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Terezie Řánková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 J31, kromě Čt 16. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřený na seznámení studentů s principy ochrany nemateriálního kulturního dědictví na mezinárodní i národní úrovni. V jednotlivých přednáškách budou přiblíženy způsoby ochrany nemateriálního kulturního dědictví, nástroje a možnosti jejich uplatnění, národní a mezinárodní strategie ochrany nemateriálního kulturního dědictví. Na jevech z území ČR bude dokladován mechanismus uplatňování mezinárodních pravidel ochrany a možnosti jejich dalšího rozvíjení. Studenti budou seznámeni s jevy zapsanými za ČR v mezinárodních i národních seznamech. Součástí kurzu je cvičné zpracování „domácí“ nominace kulturního jevu, který vykazuje předpoklady pro institucionální ochranu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen identifikovat kulturní projev, který je vhodný pro zařazení do programu ochrany nemateriálního kulturního dědictví. Zároveň získá schopnost projev popsat, analyzovat jej v kontextu kulturního a společenského vývoje a vytvořit formalizovanou prezentaci pro jeho nominaci na konkrétní seznamy nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Vyučující kurzu jsou etnologové a vybrané osobnosti z praxe, kteří se zabývají problematikou nemateriálního kulturního dědictví a jeho ochrany.
Osnova
 • Problematika kulturního
 • Nemateriální kulturní dědictví a jeho obsah
 • Ochrana nemateriálního kulturního dědictví a UNESCO
 • Kulturní politika České republiky
 • Národní seznam pro ochranu nemateriálního kulturního dědictví
 • Prezentace studentských projektů
Literatura
  doporučená literatura
 • Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na období 2016 - 2020. Dostupné na: https://www.mkcr.cz/koncepce-ucinnejsi-pece-o-tradicni-lidovou-kulturu-v-ceske-republiky-na-leta-2016-az-2020-1108.html
 • Intangible elements of traditional folk culture in the Czech Republic. Edited by Jarmila Teturová, Translated by Zdeňka Šafaříková. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2016. 168 stran. ISBN 9788088107125. info
 • FRELAND, François-Xavier. Saisir l'immatériel : un regard sur le patrimoine vivant. Paris: UNESCO, 2009. 350 s. ISBN 9789232041272. info
 • ŠIMŠA, Martin. Nositelé tradice lidových řemesel. 1. vydání. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2007. 156 s. ISBN 9788086156927. info
Výukové metody
Přednášky, tvorba projektu.
Metody hodnocení
Test, závěrečná práce.
Informace učitele
Dokumenty přístupné na webových stránkách Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a Ministerstva kultury ČR: Doporučení 25. generální konference UNESCO o ochraně tradiční a lidové kultury Koncepce účinnější péče o tradič. lid. kulturu v České republice na léta 2016 až 2020 Směrnice k provádění Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví Úmluva UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví Nominace a pracovní dokumenty, webové stránky: http://www.lidovakultura.cz http://www.lidovaremesla.cz Intangible Cultural Heritage . Nominační dokumentace: Jízda králů na jihovýchodní Moravě .
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/ETMA118