PLIN064 Úvod do Digital Humanities

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.
Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 G13, kromě Čt 16. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky digital humanities a popsat různé aspekty práce s digitálním obsahem. Praktickým cílem je představit současné datové zdroje, jejich anotaci, metody předzpracování dat, softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci dat a metody vyhodnocení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- uvažovat o datech z pohledu jejich počítačového zpracování; - identifikovat a navrhnout vhodné metody pro zpracování dat; - porozumět termínu metadata; - identifikovat potřebu předzpracování dat; - porovnat různé metody vizualizace dat; - navrhnout schéma anotace dat; - porozumět metodám vyhodnocení
Osnova
 • Základní pojmy DH.
 • Digitální obsah, digitalizace.
 • Data a metadata. Sběr dat, datové zdroje. Zpracování dat: data science, vizualizace.
 • Softwarové nástroje pro zpracování dat: Unix shell, Python.
 • Textové korpusy a jejich anotace.
 • Vyhodnocení anotace.
 • Publikování dat
Literatura
 • Anne Burdick, Johanna Drucker, Peter Lunenfeld, Todd Presner and Jeffrey Schnapp: Digital_Humanities. MIT Press. 2012
 • Terras, M. M., Nyhan, J., & Vanhoutte, E. (2013). Defining Digital Humanities : A Reader. Farnham, Surrey, England: Routledge.
Výukové metody
semináře s přednáškou a cvičením v počítačové učebně
Metody hodnocení
závěrečný (skupinový) projekt
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/PLIN064