FAVKh006 Czech New Wave

Faculty of Arts
Autumn 2024
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Šárka Jelínek Gmiterková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Šárka Jelínek Gmiterková, Ph.D.
Department of Film Studies and Audiovisual Culture – Faculty of Arts
Supplier department: Department of Film Studies and Audiovisual Culture – Faculty of Arts
Prerequisites
There are none.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Various modernist and nationally specific cinemas of the 1960s, frequently labelled as the new waves, are still fondly remembered as the peak of artistic filmmaking. This course will focus on the Czech (Czechoslovak) New Wave, introducing the phenomenon from multiple perspectives – industrial, stylistic, narrative, generational, collaborative and international. Individual lectures will present key filmmakers associated with the label, not only directors, but writers and screenwriters, directors of photography, actors and other crucial collaborators. The course will proceed chronologically; starting in the late 1950s, which laid structural, topical and aesthetic basis for the filmmaking of the following decade, and concluding in the early 1970s, when the New Wave came to a rather abrupt end due to political reasons. The lectures will be accompanied by weekly screenings from DVDs or Blu-Rays.
Learning outcomes
After completing the course students will be able to:
- Identify key authors of the Czech New Wave and their work
- Understand this creative output in wider social, economic, cultural and aesthetic contexts of the decade
- Explain the concept of modernist cinema
Syllabus
 • 1. The concept of modernist cinema. Structural and production context of the Czech new wave
 • 2. Innovations on the level of narration and style, key authors and their collaborators
Literature
  required literature
 • Briana Čechová (ed.). Všichni dobří rodáci. Praha: Národní filmový archiv, 2013.
 • BATISTOVÁ, Anna (ed.). Hoří, má panenko. Praha: Národní filmový archiv, 2012.
 • SKOPAL, Pavel. Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 1960 (Planned Cinema. The Czech Film Industry 1945 - 1960). Praha: Academia, 2012, 560 pp. Šťastné zítřky. ISBN 978-80-200-2096-3. info
 • HULÍK, Štěpán: Kinematografie zapomnění :počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-1973). Praha: Academia, 2011.
 • PŘÁDNÁ, Stanislava, Zdena ŠKAPOVÁ and Jiří CIESLAR. Démanty všednosti : český a slovenský film 60. let : kapitoly o nové vlně. Edited by Jan Svoboda. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 2002, 387 s. ISBN 8086102173. info
 • BERNARD, Jan. Jan Němec : enfant terrible české nové vlny. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2014, 648 s. ISBN 9788073312770. info
 • VORÁČ, Jiří. Ivan Passer : filmový vypravěč rozmanitostí, aneb, od Intimního osvětlení k Nomádovi. Vyd. 1. Brno: Host, 2008, 318 s. ISBN 9788072942770. info
 • NOVÁK, Jan a Miloš FORMAN. Co já vím? : autobiografie Miloše Formana. Vyd. 1. Brno: Atlantis, 1994.
 • JURÁČEK, Pavel. Deník :(1959-1974). Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 2003
 • KOVÁCS, András Bálint. Screening modernism: European Art Cinema 1950-1980. Chicago: Chicago University Press, 2007.
 • SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov : svět filmařů a politická moc 1945-1970. Vydání první. [Praha]: Národní filmový archiv, 2016, 419 stran. ISBN 9788070041772. info
 • SKUPA, Lukáš. Vadí - nevadí : česká filmová cenzura v 60. letech. Vydání první. [Praha]: NFA, 2016, 263 stran. ISBN 9788070041727. info
 • KOVÁCS, András Bálint. Screening modernism : European art cinema, 1950-1980. Chicago: University of Chicago Press, 2007, xii, 427. ISBN 9780226451657. info
  recommended literature
 • LIEHM, A. J. Ostře sledované filmy :československá zkušenost. Edited by Jan Lukeš. Vyd. v ČR a v tomto souboru. Praha: Národní filmový archiv, 2001, 470 s., [1. ISBN 80-7004-100-5. info
 • HAMES, Peter. Czech and Slovak cinema : theme and tradition. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010, vii, 264. ISBN 9780748620821. info
 • Opěla, Vladimír a kol. (2004): Český hraný film IV. 1961-1970. Praha: Národní filmový archiv.
 • Filmový sborník historický 4. Česká a slovenská kinematografie 60. let. Praha: Národní filmový archiv, 1993.
 • VORÁČ, Jiří. Český film v exilu : kapitoly z dějin po roce 1968. Vyd. 1. Brno: Host, 2004, 191 s. ISBN 8072941399. info
 • Lukeš, Jan: Diagnózy času. Český a slovenský poválečný film. Praha: Slovart, 2013.
 • SKUPA, Lukáš. Vadí - nevadí : česká filmová cenzura v 60. letech. Vydání první. [Praha]: NFA, 2016, 263 stran. ISBN 9788070041727. info
 • SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov : svět filmařů a politická moc 1945-1970. Vydání první. [Praha]: Národní filmový archiv, 2016, 419 stran. ISBN 9788070041772. info
  not specified
 • Náhradní obsah: http://www.zlatasedesata.cz/
Teaching methods
Two topical lectures, accompanied by selected short clips. Students will obtain list containing mandatory films, which they have to watch before the exam.
Assessment methods
Oral examination, including written preparation consisting of abstracts of 20 films minimum and a resumé from one book listed in the required reading list.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in three years.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.
The course is also listed under the following terms Autumn 2020, Autumn 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2024/FAVKh006