PLIN006 Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory II

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 15:50–17:25 G24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznámí s dalšími podstatnými informacemi z oblasti matematiky a statistiky, které mohou využít při svém studiu. Kurz je pokračováním předmětu Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory I. Tento předmět je věnován především pravděpodobnosti, náhodným veličinám, grafům a grafovým algoritmům a základům výrokové logiky.
Osnova
  • Hlavní tematické okruhy: 1) Pravděpodobnostní prostor, vlastnosti pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost, Bayesův vzorec, stochastická nezávislost jevů. 2) Náhodné veličiny, náhodné vektory a jejich distribuční funkce. 3) Grafy: graf, podgrafy, isomorfizmus, stupně vrcholů, souvislé komponenty grafu, sítě. 4) Grafové algoritmy: vzdálenost v grafu, hledání nejkratší cesty, acyklické grafy, stromy a jejich vlastnosti. 5) Výroková logika: definice výrokových formulí, pravdivost a splnitelnost, normální formy.
Literatura
  • http://www.fi.muni.cz/~hlineny/Vyuka/GT/Grafy-text07.pdf
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.