B4150 Zoologie bezobratlých

Přírodovědecká fakulta
jaro 2000
Rozsah
3/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Edmund Sedlák, CSc. (přednášející)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Edmund Sedlák, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Edmund Sedlák, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Morfologie, anatomie a ekologie jednotlivých kmenů živočichů a významných nižších systematických skupin bezobratlých. Rozšíření a praktický význam vybraných živočichů s ohledem na faunu České republiky.
Metody hodnocení
Přednáška: zkouška, praktické cvičení: zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002.