B6880 Základy aplikované limnologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2000
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Předpoklady
B6340 Ekologie živočichů && B1030 Systém a fylogen. bezobratlých && B2090 Syst. a fylogen. obratlovců
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/14, pouze zareg.: 0/14, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/14
Jiné omezení: Kurz prioritne určen pro obory chemie životního prostředí, ekotoxikologie a technologie živ.prostředí ChF VUT
Osnova
  • Hydrologický režim recipientů, znečistění vod, biologická indikace vlastností a kvality vody, biomonitoring xenobiotik, biologické, chemické a fyzikální metody čistění odpadních vod, vodárenská hydrobiologie, rybářství, komunální hygiena, produkční biologie vody.
Literatura
  • LELLÁK, Jan a František KUBÍČEK. Hydrobiologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 257 s. ISBN 80-7066-530-0. info
  • ZELINKA, Miloš a František KUBÍČEK. Základy aplikované hydrobiologie [Zelinka, 1985] a. 2. přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 250 s. info
  • KUBÍČEK, František a Miloš ZELINKA. Základy hydrobiologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 140 s. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002.